Ecotoxicology in Open Access

Kennis van ecotoxicologie en milieutoxicologie is voor steeds meer studenten van belang, maar tot voor kort ontbrak het aan een studieboek dat dit vakgebied in de volle breedte belicht.

Open leermaterialen

Door het samenstellen van een open access studieboek op het gebied van de ecotoxicologie en milieutoxicologie, kunnen studenten putten uit een compleet en actueel kennisaanbod.

Instelling

De Vrije Universiteit in samenwerking met Universiteit van Amsterdam (UvA), Wageningen University (WU), Universiteit Leiden (UL), Radboud Universiteit (RU) en Open Universiteit (OU)

Doel en doelgroep

Tot voor kort bestond er geen studieboek dat in de volle breedte aandacht besteedt aan ecotoxicologie en milieutoxicologie. Deze studies gaan over het gedrag en de effecten van chemische stoffen in het milieu en de toepassing van deze kennis in de risicobeoordeling van chemische stoffen. Om in deze leemte te voorzien ontwikkelde de Vrije Universiteit, in samenwerking met vijf andere universiteiten, een open access studieboek op het gebied van de ecotoxicologie en milieutoxicologie. Door fundamentele theorie, actuele ecotoxicologische kennis en opdrachten te bundelen krijgen studenten de leerstof niet meer versnipperd aangeboden, wat de doelmatigheid en de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Dankzij dit project kunnen docenten bovendien putten uit een overzichtelijk en compleet boek dat zowel in (eind) BSc-onderwijs als MSc-onderwijs kan worden gebruikt.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Een open access e-studieboek (e-textbook) van zes hoofdstukken, waarin ruim 125 modules op het gebied van de ecotoxicologie en milieutoxicologie worden behandeld.
  • Een database aan verdiepend materiaal voor docenten en studenten. Het verdiepend materiaal is nog in ontwikkeling, maar de docenten kunnen al beschikken over veel nieuwe figuren, grafieken en links naar filmpjes of animaties.
  • Docenten van andere instellingen, nationaal en internationaal, kunnen via een link toegang krijgen tot het boek of op ad hoc basis een ‘personalized version’ van het boek maken voor een specifiek doel.
  • Conceptversies van het boek zijn onder andere gebruikt voor de cursussen Human and Environmental Toxicology (MSc Chemistry) en Environmental Toxicology (3e jaar Minor BSc Biologie) op de VU, voor een cursus Ecotoxicologie op de UL en voor een cursus Ecotoxicologie op de UvA.

Het boek wordt nu gebruikt bij verschillende cursussen aan de VU, UvA en UL en bij de andere betrokken universiteiten (WUR, OU, RU). Daarnaast gebruiken diverse collega’s in het buitenland het boek in het onderwijs op het gebied van de ecotoxicologie.

Ontwikkelde materialen

Environmental Toxicology, an open online textbook

Tips

Een boek maken is veel werk, zeker wanneer er veel auteurs bij betrokken zijn en alle onderdelen internationaal beoordeeld moeten worden.

Contactpersoon voor vragen

Kees van Gestel, kees.van.gestel@vu.nl