Edubadges: nationale aanpak voor inzet van badges

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd doen ervaring op met open badges, digitale certificaten waarmee studenten aantonen dat ze bepaalde kennis en vaardigheden hebben. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven. Zo ondersteunen we de flexibilisering van het onderwijs.

Voorbeelden edubadges

Praktijkvoorbeelden

Laat je inspireren door instellingen en collega's die al eerste stappen zetten om edubadges in de praktijk toe te passen.

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de instellingen die samen met SURF experimenteert met het inzetten van edubadges in het onderwijs. In het SURFmagazine vertelt hij over zijn ervaringen.

Onderzoek door Rick West (Brigham University)

Rick West heeft een aantal maanden onderzoek gedaan naar badges en heeft in dat kader ook met de Nederlandse pilot-instellingen gesproken. In SURFmagazine geeft hij zijn perspectief hierop.