Edubadges: nationale aanpak voor inzet van badges

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd doen ervaring op met open badges, digitale certificaten waarmee studenten aantonen dat ze bepaalde kennis en vaardigheden hebben. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven aan studenten. De dienst wordt eind 2020 gelanceerd.

Voorbeelden edubadges

Veelgestelde vragen

Zit jij midden in het speelveld van flexibilisering? En wil je weten welke kansen edubadges bieden voor het Nederlandse onderwijs? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over edubadges.

Algemene vragen

Welke kansen bieden open badges in het Nederlandse onderwijs?

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd doen ervaring op met open badges, digitale certificaten waarmee je aantoont dat je bepaalde kennis of vaardigheden hebt. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven. In het hoger onderwijs kun je badges voor verschillende doelen inzetten. De onderwijs instelling kiest zelf voor welk doel zij edubadges wil uitgeven, in het formele onderwijs of daarbuiten. De infrastructuur van SURF ondersteunt beide doelen. Met de nationale aanpak is Nederland wereldwijd één van de voorlopers.

Wat is verschil tussen een edubadge en een ‘gewone’ open badge?

Een badge is een visueel, digitaal en betrouwbaar bewijs van een vaardigheid of kennis die iemand heeft verworven. Een open badge is een badge die conform de officiële technische standaard voor open badges is opgebouwd. Deze technische standaard wordt beheerd door IMS Global. In de Nederlandse context gebruiken we edubadge om aan te geven dat het een open badge is, uitgegeven door een Nederlandse hogeschool, universiteit of mbo-instelling, aan de hand van de infrastructuur die SURF hiervoor heeft ontwikkeld.

Aan de slag met edubadges

Wat moet ik allemaal doen voordat ik aan de slag kan met het uitreiken van edubadges?

Ten eerste heb je een strategie nodig: hoe wil je edubadges in de context van jouw onderwijs(instelling) inzetten? Moeten bepaalde badges gestapeld kunnen worden tot een grotere eenheid? Ook moet je bedenken hoe je rollen en rechten intern verdeelt en moet er nagedacht zijn over de vormgeving van badges. Voor het gebruik van de SURF-infrastructuur voor edubadges is er ook het nodige papierwerk te doen, zoals het tekenen van verwerkersovereenkomsten.

Ontvangen van edubadges

Wat heb ik als student aan edubadges?

Een edubadge helpt je om kennis en vaardigheden die je beheerst, zichtbaar en ‘meeneembaar’ te maken. Dit kan het overstappen van opleiding naar werk vergemakkelijken en ook het switchen tussen opleidingen. Hoe meer het gebruik van edubadges ingeburgerd raakt, hoe meer deze voordelen zichtbaar zullen worden.

Bekijk de video en krijg antwoord op: wat zijn edubadges, wat heb je eraan en hoe kan je ze gebruiken?

Als ik een badge krijg, wie kan deze dan bekijken en waar?

Jij als ontvanger van een edubadge bent ook de eigenaar ervan. Daarom wordt de edubadge ook pas uitgereikt als je hebt bevestigd dat jij daar toestemming voor geeft. Na ontvangst van de edubadge kies jij zelf waar je hem zichtbaar wilt maken. Binnen onze edubadges-omgeving komt hij standaard in de bijbehorende ‘badgepack’ te staan, maar hij is meeneembaar.

Hoe kan ik controleren of een edubadge echt is?

Je kunt een edubadge valideren door op de link te klikken die gedeeld wordt bij de edubadge.