edusources: landelijk platform met groot aanbod van digitale leermaterialen

edusources is het platform voor digitale (open) leermaterialen voor het Nederlandse onderwijs. Met edusources hebben docenten, bibliotheekmedewerkers en studenten op 1 plek toegang tot een divers aanbod van digitale leermaterialen. Leermaterialen worden opgeslagen en beschikbaar gesteld binnen een veilig en betrouwbaar platform van SURF.

Studenten in gesprek

edusources in de praktijk

Laat je inspireren door de mooie praktijkvoorbeelden van onderwijsinstellingen in Nederland.

Vakcommunity Information Literacy geeft met edusources zelf het goede voorbeeld

Harrie van der Meer

Bibliotheekmedewerkers van onderwijsinstellingen ondersteunen docenten bij het delen van leermateriaal. De vakcommunity Information Literacy, waarin bibliotheekmedewerkers verenigd zijn, deelt zelf ook de eigen leermaterialen.

Harrie van der Meer, voorzitter van de vakcommunity, vertelt waarom delen belangrijk is en welke rol edusources speelt. 

Lees het complete interview

Hogeschool Saxion: Een docent deelt nog liever zijn tandenborstel dan zijn leermateriaal

Open leermaterialen hebben de toekomst, geloven Heleen Hesselink en Elles Schaaphok van Hogeschool Saxion. Tegelijkertijd merken ze bij docenten nog veel onwetendheid en onzekerheid op. “Docenten willen vaak wel, maar vaak zijn ze nog onzeker over allerlei standaarden waaraan open leermateriaal wellicht moet voldoen. We hebben besloten mee te doen met ‘Versnellen met edusources’, om een jaar lang te experimenteren met het platform voor digitale leermaterialen.”

Lees het interview op ScienceGuide

Open leermaterialen in de praktijk

multi-locatie leren

Docenten vertellen over hun ervaringen met het delen of hergebruiken van open leermaterialen. Docenten die geloven in het delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise. Die experimenteren om te kijken wat het oplevert en anderen willen inspireren.

Lees hun verhalen