Een open en online leeromgeving voor praktijkgericht onderzoek binnen de lichamelijke opvoeding

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden speelt een belangrijke rol in de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding  (ALO). Door het inrichten van een open en online leeromgeving biedt Fontys Sporthogeschool haar studenten de mogelijkheid om ‘just-in-time’ individuele  leertrajecten voor praktijkgericht onderzoek te doorlopen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Instelling

Fontys Hogescholen

Doel en doelgroep

Praktijkgericht  onderzoek loopt als een rode draad door het nieuwe curriculum van de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding van Fontys Sporthogeschool. Maar uit recente onderwijsevaluaties bleek dat studenten van de opleiding meer ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van onderzoeksvaardigheden. De onlangs gerealiseerde open en online leeromgeving draagt hieraan bij. Het platform biedt studenten LO-specifieke ondersteuning  voor het  opzetten en uitvoeren van praktijkgericht  onderzoek. Het werkt volgens het principe just-in-time:  studenten doorlopen leertrajecten die aansluiten bij hun leertaken en interesses van dat moment.

De leeromgeving is in de eerste plaats bedoeld voor studenten in het eerste jaar (introductie in praktijkgericht onderzoek) en in het vierde jaar (afstudeeronderzoek).

Resultaten

  • De open en online leeromgeving is sinds 2019 de primaire bron van informatie voor leertaken waarbij onderzoeksvaardigheden gevraagd worden. Het is tevens het primaire naslagwerk voor studenten en docenten over praktijkonderzoek.
  • Op het platform zijn meer dan twintig kennisclips (animatie en video) beschikbaar, die de verschillende onderwerpen in de digitale leeromgeving ondersteunen. Verder is er een enorme diversiteit aan additionele content ontwikkeld, zoals stappenplannen, tekstuele uitleg, schema’s, zelfquizzen en procedurele informatie.
  • Het digitale platform heeft een enorme ‘boost’ gegeven aan de kwaliteit binnen het onderwijs van de ALO van Fontys Sporthogeschool. Studenten maken gretig gebruik van het platform. Bovendien vervult het project een pioniersfunctie in het  ontwerpen en inrichten van een open en online leeromgeving en het verbinden van online en offline onderwijs.

Ontwikkelde materialen

Een open en online leeromgeving met kennisclips, animatievideo’s, stappenplannen, instructies, etcetera. Te vinden op www.onderzoeklo.nl.

Tips

  • Ga in een vroeg stadium in gesprek met de eindgebruikers, bijvoorbeeld over de implementatie in het onderwijs.
  • Benut de mogelijkheden van je eigen organisatie. Zeker bij grote organisaties loont het de moeite om uit te zoeken wat er in ‘eigen huis’ mogelijk is op het gebied van bijvoorbeeld ict, film of communicatie.

Contactpersoon

Dr. M (Menno) Slingerland     m.slingerland@fontys.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.