Een open, toegankelijk en betrouwbaar Internet

SURF neemt namens zijn leden deel aan discussies over internet-governance en brengt daar namens de leden zijn standpunt in. Dit document beschrijft de uitgangspunten die wij hierbij hanteren.

2 personen luisteren aandachtig

Ict speelt belangrijke rol

Wij zorgen ervoor dat studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers eenvoudig, betrouwbaar en grenzeloos kunnen werken en samenwerken met de best mogelijke ict‐voorzieningen. In de visie van SURF versterken excellente ict‐voorzieningen toponderzoek en onderwijs. Het internet speelt hierbij een belangrijke rol en heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar instrument. We willen ervoor zorgen dat de mogelijkheden van het internet voor onderzoek en onderwijs zich zo goed mogelijk ontwikkelen en beschikbaar blijven.

Beschrijving positie

Dit document dient als basis voor het draagvlak onder onze leden en maakt duidelijk welke positie we in zullen nemen in het maatschappelijk debat rondom Internet Governance (beheer, beheersing, besturing en regulering van het internet).

Download publicatie
position-paper-een-open-betrouwbaar-en-veilig-internet