eduID, to support lifelong learning, research and collaboration

Students are increasingly taking courses at other institutions. Researchers are collaborating with a number of other research institutions or with companies. SURF is investigating how a single identity, the eduID, can help facilitate this. We could use the help of institutions to develop eduID.

Jongen in open bibliotheek achter computer

Wat wil SURF bereiken?

SURF wil dat studenten in de toekomst met eduID – tijdens en na hun studie – eenvoudig en veilig kunnen inloggen bij elke onderwijsinstelling in Nederland. Daarvoor ontwikkelen we een veilige en betrouwbare architectuur, in nauw overleg met de instellingen en belangrijke stakeholders als het ministerie van OCW en Studielink. In 2020 willen we een eerste versie van eduID beschikbaar maken om samen met studenten en instellingen ervaring op te doen. Om dit te bereiken voeren we verschillende pilots uit.

Vrouwen gebruiken laptop

Uitgangspunten eduID

  • persoonsgebonden
  • regie bij de persoon zelf
  • levenslang bruikbaar, ook na het afstuderen
  • privacyvriendelijk
  • te verrijken met andere onderwijsgerelateerde zaken over student, instelling, studie

Met eduID kun je

  • studenten identificeren en autoriseren
  • studentinformatie of behaalde resultaten digitaal uitwisselen
  • het inschrijfproces vereenvoudigen
  • een leven lang zicht en controle op de eigen onderwijsgegevens
  • inzicht in onderwijsloopbaan aan het einde van de studie of diensten aanbieden voor alumni

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor updates vanuit het eduID-project.

Schrijf je in

Tevreden studente zit op stoel

Voordelen eduID

SURF ziet eduID als een voorwaarde om de uitdagingen van flexibilisering van het onderwijs en een leven lang ontwikkelen te overwinnen. Maar wat biedt eduID nou concreet aan instellingen en studenten?

Lees meer

Lees over eduID-pilots

In de afgelopen 2 jaar hebben we met de Edubadges-pilot veel ervaring opgedaan en veel geleerd over eduID. In 2020 komt daar een grote pilot bij. Pilot studentmobiliteit: met 1 klik inschrijven voor een vak aan een andere instelling.

Lees meer