News

Studiereis Studiedata: laat je inspireren door onze dagelijkse update

Wil jij je laten inspireren hoe je studiedata kunt gebruiken? Meld je dan aan voor de dagelijkse nieuwsbrief die SURF maakt gedurende de studiereis voor bestuurders over studiedata van 17 t/m 22 maart. Daarin lees je alles over de bezoeken aan 6 universiteiten in Engeland en Schotland die al studiedata gebruiken om hun onderwijs te verbeteren.
Mascotte Ed tijdens studiereis Studiedata 2019

Inspiratie en inzicht in ontwikkelingen in learning analytics

Met deze studiereis wil SURF bestuurders van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen inspiratie en inzicht bieden in de ontwikkelingen op het gebied van learning analytics en een brede strategische discussie starten. Elke dag nemen we uitgebreid de tijd om te discussiëren wat de opgedane kennis betekent voor Nederland, en eventuele samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Omdat de opgedane kennis interessant is voor een veel bredere groep, maakt SURF dagelijks een uitgebreid verslag van de reis.

Edities SURF Analytica

Alle verslagen hebben we gebundeld in één pdf.

Samenvatting en opgedane inzichten

De verschillende invalshoeken van de universiteiten in het Verenigd Koninkrijk waren inspirerend en boden een veelzijdig beeld van de mogelijkheden van het gebruik van studiedata. De deelnemers aan de reis zien veel aanknopingspunten voor samenwerking op dit onderwerp in Nederland. Lees de samenvatting  en de opgedane inzichten (pdf).

Meer over de studiereis en studiedata

Impact van SURF-studiereizen

SURF organiseert met regelmaat studiereizen voor bestuurders van hogescholen en universiteiten. Met een groep van circa 20 bestuurders worden interessante instellingen in het buitenland bezocht rondom een actueel thema. De reizen hebben impact op onderwijsinnovatie in Nederland. Zo vormde de studiereis van 2017, met als thema personalised learning, de aanleiding voor het opstellen van de Versnellingsagenda voor Onderwijsinnovatie. De studiereis van 2013 rondom open education was de aanleiding voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van het ministerie van OCW.