Terugblik Meerjarenplan 2015-2018

Het SURF Meerjarenplan 2015-2018 gaf richting aan de samenwerking van de instellingen binnen SURF in deze periode. Jaarlijks werden de thema’s van dit Meerjarenplan samen met de instellingen vertaald in jaarplannen met concrete resultaten.

Bij de uitvoering van de jaarplannen werd voortdurend rekening gehouden met recente ontwikkelingen. Onderstaand overzicht biedt een terugblik op het SURF Meerjarenplan 2015-2018. In deze vier jaar voerden we tallozen projecten uit, altijd samen met de instellingen. We voerden onderzoeken uit, boden tools en handvatten en lanceerden nieuwe diensten en producten. Een overzicht:

Studenten Deltion college Zwolle
Netwerkconnectiviteit

Eenvoudige en betrouwbare netwerktoegang is onmisbaar voor onderwijs en onderzoek. Op allerlei manieren zorgde SURF van 2015 t/m 2018 voor goede netwerkconnectiviteit.

SURFnet-netwerk

Vanaf 2015 is er gewerkt aan het ontwikkelen van de volgende generatie van het SURFnet-netwerk: SURFnet8. De aanbesteding van de servicelaag werd in 2017 succesvol afgerond en er werd eind dat jaar een contract getekend met partner Telindus. De migratie van de nieuwe optische laag is in 2018 afgerond. Begin 2019 start de migratie van de servicelaag; de tweede fase in het project. Naar verwachting is deze migratie in 2021 volledig afgerond. In 2016 splitsten we het netwerkbeheer in complex en operationeel netwerkbeheer. Voor het operationeel beheer gingen we een samenwerking aan met Quanza.

NetherLight

In 2015 is 100G-functionaliteit op NetherLight beschikbaar gekomen. Door deze upgrade wisten internationale R&E-partijen ons te vinden voor de snelste aansluitingen: onder meer ESnet, NORDUnet, GÉANT, CERN en het trans- Atlantische consortium Advanced North Atlantic (ANA) sloten sinds 2015 met 100G op NetherLight aan.

Microsoft Azure

In 2015 stelde SURF het cloudplatform Microsoft Azure beschikbaar via een directe, veilige en snelle verbinding: SURFlichtpaden. Verschillende instellingen maakten al gebruik van Microsoft Azure maar door een samenwerking van SURF met Microsoft en TelecityGroup konden ze vanaf dat moment ook gebruik maken van Microsoft Express Route, een veilige verbinding met een gegarandeerde bandbreedte over SURFlichtpaden (en dus niet via het openbare internet).

5G

SURF onderzocht in 2018 mogelijke toepassingen van 5G voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Hiervoor namen we deel aan het 5Groningen-project en bouwden we een smart-campusproeftuin.

SURFwireless

SURF startte in 2014 met het project Wifi-as-a-service (WaaS), wat later de dienst SURFwireless werd. In 2015 is SURFwireless voorbereid en is een aanbesteding uitgeschreven. In 2016 ging de dienst live en konden instellingen er daadwerkelijk gebruik van maken.

eduroam Visitor Access & govroam

De dienst eduroam Visitor Access werd uitgerold en onderdeel van het dienstenpakket van SURF. Hiermee kunnen sinds 2015 ook bezoekers eenvoudig en veilig het wifi-netwerk van de locatie gebruiken. Begin 2018 maakten 50 instellingen gebruik van deze dienst. In 2015 kwam een doorbraak voor govroam, een variant van eduroam waarmee ambtenaren veilig en eenvoudig toegang krijgen tot wifi-netwerken bij overheidsorganisaties.

Automatisering en orkestratie

We onderzochten mogelijkheden van automatisering en orkestratie. Zo werkten we aan een automatiserings- en orkestratieframework, waarmee netwerkdienstverlening geautomatiseerd kan worden aangeboden en integratie met andere systemen mogelijk wordt. Hiermee kunnen we aan de bestaande en toekomstige netwerkbehoeften van gebruikers voldoen.

Reken- en datainfrastructuren

Om Nederlands onderzoek op wereldniveau te laten meedraaien, faciliteerde SURF de meest geavanceerde reken- en data-intensieve onderzoeksprogramma's. In de afgelopen periode deden we dat onder meer met hoogstaande diensten op het gebied van rekeninfrastructuur, dataoplag en -ontsluiting, visualisatie en expertise. Het vernieuwen van deze diensten is een continu proces.

Rekenkracht en dataopslag

Steeds meer onderzoekers maakten gebruik van de nationale rekensystemen Lisa en Cartesius.

 • In 2016 is de capaciteit van Cartesius gegroeid naar 1.8 Pflop/s – het gebruik is sinds eind 2017 op economische capaciteit.
 • Het Lisa Rekencluster is in 2018 uitgebreid met een GPU-cluster voor zeer snelle berekeningen. Deze graphics processing units zijn in het bijzonder geschikt voor machine learning.
 • De nieuwe HPC Cloud is in 2015 toegankelijk gemaakt voor de Nederlandse academische en onderzoeksgemeenschap. De High Performance Computing Cloud levert veel rekenkracht, snelle dataopslag en een snel netwerk.
 • In oktober 2017 werd bij het meten van zwaartekrachtgolven de nationale Grid-faciliteit bij SURF gebruikt. Het onderzoek werd geïnitieerd door de recente winnaars van de Nobelprijs voor de Natuurkunde. In het onderzoek werd de zwaartekracht van 2 zwarte gaten gemeten.
 • In oktober 2017 is de Sentinel-5P satelliet in een baan rond de aarde gebracht. Aan boord van deze satelliet bevindt zich Tropomi, een Nederlands instrument dat de luchtkwaliteit en verspreiding van broeikasgassen in kaart brengt. SURF helpt bij de analyse en verwerking van de data van deze satelliet.
 • MinE is een internationaal project om de genetische oorzaken op te sporen van ALS, een dodelijke spierzenuwziekte. SURF zorgde voor opslag en analyse van de miljoenen gigabytes aan DNA-gegevens die het project oplevert.

SURF Open Innovation Lab

Na de voorbereidingen in 2016 werd in 2017 het SURF Open Innovation Lab gelanceerd. Het SURF Open Innovation Lab brengt alle activiteiten en experimenten op het gebied van vroege innovatie en open samenwerking samen. We doen dit samen met instellingen en bedrijven. De kennis, expertise en faciliteiten die binnen het SURF Open Innovation Lab worden ontwikkeld kunnen door SURF, SURF-instellingen en partners ingezet worden voor technologie-, product- en dienst-innovatie. Er worden momenteel onder meer projecten uitgevoerd op het gebied van machine learning enhanced HPC applications en quantum computing. Een project over 3D printen voor wetenschappelijke visualisatie is inmiddels afgerond.

Datacenter

Eind 2016 openden we ons nieuwe datacenter op het Amsterdam Science Park. Met het nieuwe HPC-datacenter kunnen wij snel, duurzaam en kostenefficiënt inspelen op de groeiende behoefte van onderzoekers van kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het datacenter maakt gebruik van 100% groene energie. Koelingswarmte wordt afgevoerd naar grondwaterlagen, waar de warmte wordt opgeslagen voor gebruik in de winter.

SURFdrive

De persoonlijke cloudopslagdienst SURFdrive (in 2014 opgezet) groeide in de jaren 2015-2018 flink. Eind 2015 had SURFdrive bijna 13.000 gebruikers, naar ruim 40.000 gebruikers eind 2018.

Research Drive

Research Drive is in 2018 geïntroduceerd speciaal voor onderzoekteams die grote hoeveelheden onderzoeksgegevens online willen opslaan en delen. Onderzoeksteams willen hun data op een veilige, overzichtelijke en flexibele manier kunnen delen met nationale en internationale samenwerkingspartners. Research Drive biedt vanuit een online omgeving eenvoudig toegang tot diverse opslagsystemen en tools. Hierdoor kun je alle data in één oogopslag overzien.

Jupyter Notebook

We startten in 2016 de nieuwe dienst Jupyter Notebook, waarmee wij een omgeving  uitrollen voor meerdere gebruikers. Jupyter Notebook is een open-sourceoplossing voor het maken van notebooks: interactieve webdocumenten die code, visualisaties en tekst kunnen bevatten.

Object Store: online opslag voor grote hoeveelheden data

In 2018 lanceerden we Object Store: een online opslagdienst voor het opslaan van grote hoeveelheden onderzoekdata. Deze dienst is ideaal voor het bewaren van verschillende soorten gegevens. Je opslagruimte kan onbeperkt groeien, terwijl je data snel en eenvoudig toegankelijk blijven.

Samenwerking binnen PRACE

SURF was in 2015-2018 actief binnen PRACE. De Europese landen werken nauw samen op het gebied van high performance computing (HPC). Dit heeft geleid tot het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Via PRACE krijgen toponderzoekers toegang tot de snelste systemen van Europa. Dat stelt Nederland in staat op HPC-gebied te blijven concurreren met landen als China en de VS. Namens Nederland neemt SURF deel aan het PRACE-project. Onze nationale supercomputer Cartesius is een van de Tier-1-systemen en maakt dus deel uit van de onderzoeksinfrastructuur van PRACE. In juni 2016 werd Anwar Osseyran, directeur SURFsara, verkozen tot voorzitter van PRACE voor 2 jaar. In deze periode is PRACE-2 opgezet en geaccordeerd.
PRACE selecteerde SURF in 2017 als een van de 4 nieuwe PRACE Training Centres (PTC). Dit stelt ons in staat om meer trainingen voor high performance computing te organiseren.

Europese projecten binnen Horizon2020

Binnen Horizon2020 hebben we regelmatig succesvol meegedaan aan diverse projectvoorstellen, zoals EOSC-pilot, EOSC-hub, EUDAT2, PRACE-5IP, PRACE-6IP, HNSciCloud, HPC- Europa3 en HPCGIG.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid lanceerde SURF diverse onderzoeken, tools en evenementen waarmee bewustwording werd gecreëerd, en kennis werd gedeeld.

Enkele voorbeelden:

 • Het SURF Groene ict Maturity Model werd in 2015 beschikbaar gesteld. Hiermee maken instellingen zelf een scan van de volwassenheid van groene ict in hun organisatie.
 • We voerden in december 2016 een enquête uit onder universiteiten en hogescholen over hun beleid rond duurzame ict. We gingen specifiek in op hun omgang met e-waste (elektronisch afval). Het rapport ‘E-waste in het hoger onderwijs: zijn instellingen wel ‘in control’?’ biedt resultaten en aanbevelingen.
 • Universiteiten en hogescholen voeren hun elektrische apparaten (e-waste) op verschillende manieren af. Door deze versnippering is er ruimte voor verbetering. Met het rapport 'Grip op e-waste' (2017) ondersteunen we onderwijsinstellingen bij de verduurzaming van het hele ict-afvoerproces.
 • Sinds 2017 werken we samen met The Ocean Cleanup, een organisatie die de ‘plasticsoep’ uit zee wil verwijderen. The Ocean Cleanup maakt gebruik van rekentijd op onze supercomputer Cartesius waardoor effecten van stroming en golfslag beter worden voorspeld.
 • We voerden in 2018 een verkennend onderzoek uit hoe het onderwijs meer en structureler kan bijdragen aan de energietransitie in Nederland. In het onderzoek ‘Stroom: meer groen, écht groen’ zijn de strategische opties uitgewerkt.
 • Ook ontwikkelden we in 2018 voor enkele IT-productgroepen overzichten met criteria die inkopers en IT-managers op weg helpen om ict duurzaam in te kopen.
 • Sinds 2015 wordt jaarlijks de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO) georganiseerd. Deze dag gaat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van groene ict en duurzaamheid in hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Tijdens het event wordt de SustainaBul uitgereikt, een prijs voor de nummer 1 in de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid.
Beveiliging en privacy

We ontwikkelden beveiligingsdiensten en werkten aan normen voor veilige clouddiensten. Ook is er hard gewerkt om instellingen weerbaar(der) te maken tegen beveiligingsincidenten en cyberaanvallen.

Cyberdreigingsbeeld

In 2015 verscheen voor het eerst een specifiek op de sector gericht Cyberdreigingsbeeld. In dit rapport zijn de belangrijkste cyberrisico’s in kaart gebracht voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Ook geeft het handvatten hoe instellingen kunnen wapenen tegen deze risico’s. Sindsdien verschijnt er ieder jaar een Cyberdreigingsbeeld.

OZON

Sinds 2016 organiseert SURF elke 2 jaar de grootschalige, landelijke cybercrisisoefening OZON om te oefenen hoe je moet reageren bij een cybercrisis en na te gaan in hoeverre je als instelling bent voorbereid. In 2018 deden meer dan 50 instellingen door heel Nederland mee. In 2017 werd een kleinschaliger oefening gedaan onder de naam NOZON.

Informatiebeveiliging

In 2015 richtte SURF een platform op voor informatiebeveiligers en privacy officers genaamd SCIPR. SCIPR werkt samen met SCIRT, dé plek waar operationele security-experts actuele security-uitdagingen bespreken. Waar SCIPR zich bezighoudt met securitybeleid en governance richt SCIRT zich op operationele zaken. De participatie in beide community's is aanzienlijk gegroeid in de afgelopen 4 jaar. In 2016 kwamen SCIRT en SCIPR met het initiatief voor een SURF Security- en Privacyaward. Deze award wordt sindsdien jaarlijks uitgereikt aan een persoon, initiatief, of idee met een substantiële bijdrage aan het collectieve beveiligingsniveau van de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

SURFsara heeft in 2016 het ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging behaald. Afnemers van onze diensten kunnen erop vertrouwen dat de onderzoeksdata en andere vertrouwelijke informatie die bij SURFsara worden bewaard en verwerkt in veilige handen zijn.

Persoonsgegevens

In 2015 stelde SURF een modelbeleid voor responsible disclosure op, dat instellingen kunnen gebruiken. Via het Juridisch normenkader cloudservices hoger onderwijs gaf SURF richtlijnen waar cloudleveranciers aan onderwijs aan moeten voldoen. Vanaf 2017 werden instellingen ondersteund bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensverwerking onder andere door Model Verwerkersovereenkomst, een modelbeleid voor de verwerking van persoonsgegevens en het model PIA.

eduVPN

eduVPN werd ontwikkeld en als dienst gelanceerd in 2017. eduVPN maakt niet-vertrouwde wifi-netwerken veilig door een versleutelde verbinding op te zetten. Zo kunnen studenten, docenten en onderzoekers overal veilig internetten en kun je ze veilig toegang geven tot afgeschermde systemen van je instelling. Ook als ze op een internetverbinding van de trein, een terras of thuis zitten. De software is open source (Let’s Connect) en won in 2018 de Internet Innovatie Award.

Trust & identity

Gebruikers in onderwijs en onderzoek willen met hun eigen account op ieder moment veilig toegang tot diensten en content. SURF werkte in 2015-2018 voortdurend aan (het verbeteren van) een veilige en betrouwbare omgeving.

SURFconext

In de periode 2015-2018 is voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van SURFconext. In 2016 introduceerden we SURFconext Autorisatieregels: als instelling kun je daarmee via SURFconext Dashboard bepaalde groepen toegang geven tot diensten, of juist uitsluiten. We onderzochten hoe externe authenticatiestelsels (zoals Idensys, iDIN en eIDAS) aan SURFconext gekoppeld kunnen worden, en in enkele gevallen is deze koppeling gerealiseerd.

SURFsecureID

In 2015 is SURFconext Sterke Authenticatie geïntroduceerd, als onderdeel van SURFconext waarmee je online diensten beter kunt beveiligen via tweefactorauthenticatie. Sinds 2017 kan SURFconext Sterke Authenticatie ook gekoppeld worden aan diensten die niet op SURFconext zijn aangesloten. De naam is in 2018 veranderd in SURFsecureID.

OpenConext

We ontwikkelden OpenConext, onze opensource-software die we inzetten voor onze dienst SURFconext. NREN's, samenwerkingsorganisaties of andere partijen kunnen OpenConext gebruiken om zelf een samenwerkingsinfrastructuur te realiseren. We zorgden bij diverse partijen voor ondersteuning in het gebruik van deze software.

eduID

Het concept eduID werd in 2018 ontwikkeld om mobiliteit van studenten te faciliteren. Studenten volgen steeds meer vakken bij andere instellingen. We onderzochten samen met anderen hoe met 1 identiteit, het project eduID, dit gemakkelijker gerealiseerd kan worden.  Als vervolg werken we dit concept de komende tijd verder uit.

Open Science

 In de afgelopen jaren is gewerkt aan het toegankelijker maken van het gehele onderzoeksproces, en samenwerking en deelname te vereenvoudigen en te faciliteren met beleid en infrastructuur. Hiermee droegen we bij aan de Open Science Cloud, een Europese ambitie om onderzoeksgegevens openbaar toegankelijk te maken.

Support4research

Het project Support4research ging van start in 2014 en liep door tot eind 2018. Het had als belangrijkste doelstelling de support van SURF beter te laten aansluiten bij het onderzoek van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In de afgelopen jaren is een groot netwerk van onderzoeksondersteuners opgebouwd. We brachten de ondersteuners van verschillende instellingen met elkaar in contact en zorgden zo niet alleen binnen instellingen maar ook tussen instellingen voor meer samenwerking. We faciliteerde kennisuitwisseling, we maakten verbinding tussen verschillende betrokkenen met dezelfde rol en we boden ondersteuning bij vaak complexe research ict-vragen van onderzoekers en onderzoeksondersteuners.

LCRDM

In 2015 is het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management opricht, een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ict-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar. Van 2015 t/m 2017 faciliteerde het LCRDM vijf landelijke werkgroepen die werkten aan de ontwikkeling van vijf kernaspecten van RDM-beleid.

Knowledge Exchange

Via Knowledge Exchange is kennis gedeeld (workshops, seminars) en opgebouwd (rapporten, deelname expert groups door experts uit SURF en experts uit de instellingen) samen met gelijkgestemde landen over actuele thema’s binnen open science, zoals research support, de (financiële) duurzaamheid van open access services, de bekostiging van data infrastructuur en research software sustainability.

Open Access in het hbo

Er is in samenwerking met de HBO Kennisinfrastructuur met succes gewerkt aan bewustwording en ondersteuning van Open Access in het hbo. Onder meer door seminars, vlogs, awards, publicaties en onderzoek is op bestuurlijk, tactisch en inhoudelijk niveau open access sterk onder de aandacht gebracht. De combinatie hiervan heeft ook bijgedragen aan een nieuw groot landelijk project (in wording); het Nationaal platform praktijkgericht onderzoek.

NPOS

Begin 2017 lanceerden 10 organisaties, waaronder VSNU, KNAW en NWO, het Nationaal Plan Open Science. SURF is een van de initiatiefnemers. Om de voortgang te bewaken en stimuleren, hebben de deelnemende partijen het Nationaal Platform Open Science opgericht. Naast inhoudelijke inbreng doen we ook het secretariaat.

Onderwijs op maat

We hielpen instellingen om hun onderwijs optimaal aan te laten sluiten bij de leerbehoefte van de student. We voerden daarvoor verschillende projecten en experimenten uit, en ontwikkelden diensten. Ook daagden we de markt uit om te leveren wat instellingen echt willen. Door samen op te trekken konden onderwijsinstellingen sneller en makkelijker innoveren en nieuwe toepassingen en technologieën inzetten die nodig zijn om flexibel en persoonlijk onderwijs aan te bieden.

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF maakten in 2017 een Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Dit bouwt voort op de onderwijsvernieuwingsagenda van SURF en is de voorloper van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict, dat in 2018 gepresenteerd werd. In dit vierjarig programma van de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen en SURF werken 40 universiteiten en hogescholen samen aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Instellingen zien de behaalde resultaten en toekomstige plannen van SURF als voorwaarden voor het succes van het Versnellingsplan.

Microcredentialing en open badges

In het whitepaper ‘Open badges en microcredentialing’ uit 2016 bracht SURF voor het eerst de kansen in kaart die open badges het Nederlandse onderwijs kunnen bieden, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor microcredentialing: het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s. Sinds medio 2017 onderzoeken we welke techniek en standaarden nodig zijn om badges te kunnen toekennen. Begin 2017 organiseerden we een seminar over de kansen en uitdagingen voor open badges. In een proof of concept (2018) onderzochten we wat er nodig is om digitale certificaten, edubadges, te kunnen maken en toe te kennen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Eind 2018 startten we met een pilot met edubadges. Hiervoor richtten we een infrastructuur in die gebruikmaakt van de open-badgesstandaard. Dertien instellingen kunnen in deze infrastructuur experimenteren met het maken en uitgeven van edubadges. De pilot loopt tot de zomer van 2019.

Infrastructuur voor open leermaterialen

De minister van OCW stelde in 2017 via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs subsidie beschikbaar voor docenten om hun materiaal te delen. We ontwikkelden een infrastructuur voor het delen van leermateriaal. We maakten de repositorydienst SURFsharekit geschikt voor het delen van open leermaterialen en we ontwikkelden het zoekportaal waarmee open leermaterialen gevonden en beoordeeld kunnen worden. Met stappenplannen om beleid te maken rond open leermaterialen of om kwaliteitskeurmerken te gebruiken boden we een vliegwiel voor brede agendering van open leermaterialen in het hoger onderwijs.

Flexibele leeromgeving

We dachten uit hoe een flexibele digitale leeromgeving eruit kan zien, en ontwikkelden een functioneel model voor zo’n modulair opgebouwde leeromgeving. Veertien leveranciers gingen de uitdaging aan om in onze demo-omgeving aan te tonen dat theorie werkelijkheid kan worden. Dankzij de brede discussie die we over de leeromgeving organiseerden ontstond er één taal voor het praten over dit complexe onderwerp.

Blended onderwijs

Binnen de stimuleringsregeling open en online onderwijs van OCW deden 46 Instellingen ervaring op met innovatieve online en blended onderwijs projecten. Op basis van de belangrijkste geleerde lessen van deze projecten ontwikkelde SURF de online module flipping the classroom. Als onderwijs online wordt aangeboden, zijn digitale leermaterialen nodig. We experimenteerden om die reden ook met een abonnementsmodel voor digitale studieboeken van uitgevers.

Digitaal toetsen

We hielpen instellingen met het implementeren van digitaal toetsen, door ze een maturityscan en handreiking te bieden voor beleid en een werkboek om de hele toetsketen veilig in te richten. Als docenten van verschillende instellingen gaan samenwerken aan toetsitembanken, wordt formatieve toetsing makkelijker te organiseren. We zochten uit wat er technisch en organisatorisch nodig is om gezamenlijk itembanken in te richten en vertaalden dat in een concreet werkboek en leergang. Daarnaast hebben we instellingen geïnspireerd door te experimenteren met nieuwe vormen van digitaal toetsen in het onderwijs.

Learning analytics

We ontwikkelden een infrastructuur voor docenten om data uit verschillende bronsystemen te gebruiken om inzicht in de studievoortgang te krijgen. We zochten uit hoe en onder welke voorwaarden je data binnen de AVG mag gebruiken.

Onderwijslogistiek

Flexibel onderwijs vraagt om een totaal andere manier van onderwijsorganisatie. We werkten uit hoe onderwijsontwikkeling en onderwijslogistiek elkaar beïnvloeden, en hoe je samenhang daartussen kunt organiseren. We maakten inzichtelijk welke processen relevant zijn in het organiseren van flexibel onderwijs, en ontwikkelden een spel en een referentiemodel om het gesprek hierover in instellingen te stimuleren. We vroegen leveranciers van roostersoftware te reageren op een veranderende visie op roosteren in het hoger onderwijs. We brachten in kaart welke technische en organisatorische uitdagingen er zijn rondom studentmobiliteit.

Vanaf 2016 reiken we jaarlijks de SURF Onderwijsawards uit aan onderwijsvernieuwers die het verschil maken.

SURFspot

In 2015 is de nieuwe website van SURFspot gelanceerd. Naast verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid konden bezoekers vanaf dan ook het assortiment bekijken zonder in te loggen. In de jaren daarna werkte SURFspot verder aan de verbetering van de online dienstverlening. Zo werden de levertijden verkort en werden grote verbeteringen op de klantenservice doorgevoerd. Ieder jaar groeide de omzet en het aantal geplaatste bestellingen. Door de onderwijskorting op software en hardware bespaarden studenten en medewerkers van mbo, hbo en wo de afgelopen jaren veel geld. In 2018 bespaarden studenten €30.633.946,33 met de softwarelicenties die zij afnamen bij SURFspot.

Organisatie en governance

Coöperatie SURF

In 2015 werd SURF een coöperatie om de instellingen meer zeggenschap te geven en beter aan hun behoeften te voldoen. De leden werden vanaf toen eigenaar van SURF. Op 28 januari 2018, bij de start van de coöperatie, hadden we 67 leden. Eind 2018 waren dit er 108. In 2016 verwelkomden we ons 100ste lid, ROC Noorderpoort.
In 2015 trad ook Erik Fledderus aan, de nieuwe algemeen directeur van SURF, én verhuisden we in Utrecht naar een nieuw kantoorpand in Hoog Catharijne. In 2017 bestond SURF 30 jaar. Dat vierden we onder andere met de SURF Coöperatiedag.

Coördinerend SURF Contactpersonen

De Coördinerend SURF Contactpersonen, meestal CSC’s genoemd, werden in 2015 aangesteld om binnen hun instelling de informatie en communicatie met SURF te coördineren. De CSC’s werden gecoördineerd per sector. In 2016 kreeg de samenwerking met de CSC’s meer vorm. Er werd een structureel overleg gepland met de accountadviseurs en het bestuur van SURF.

Afscheid Vancis

Tot 2016 was SURF eigenaar van een private organisatie in de vorm van Vancis. In 2016 verkochten we Vancis om de schijn van concurrentie met de markt te voorkomen.

Betrokkenheid van de leden

Na de vorming van de coöperatie in 2015 is in de jaren daarna gewerkt aan een sterkere betrokkenheid van de leden. Bijvoorbeeld door de CSC’s, maar ook door de opzet van de ledenraad te wijzigen, door meeloopdagen te organiseren en door het organiseren van een bestuursreis. Samen met onze leden startten we in 2017 met de voorbereidingen voor de Meerjarenagenda 2019-2022. Na een uitgebreide analyseperiode met onder meer veel interviews hielden we in 2018 een brede consultatieronde bij de leden. Halverwege 2018 lag de definitieve versie ter besluitvorming bij de leden.

SURFmarket: de ict-inkooporganisatie van SURF

In 2017 werkten we hard aan de positionering van SURFmarket als ict-inkooporganisatie van SURF. SURFmarket had het karakter van een bemiddelingsorganisatie die ict-contracten voor instellingen afsloot. Dat is veranderd en vanaf 2017 komen ict-contracten met leveranciers in principe via een aanbestedingsprocedure tot stand.