News

SURF: "Toewijziging frequenties voor inpandig gebruik moet flexibeler"

De overheid gaat een aantal frequenties voor draadvrij netwerkverkeer opnieuw verdelen. SURF vindt dat deze frequenties flexibeler inzetbaar moeten worden, zodat deze voor inpandig gebruik beschikbaar komen wanneer ze niet storend zijn voor andere partijen. Met deze frequenties wordt inpandig netwerkverkeer op bijv. campussen betrouwbaarder.

Nieuw beleid voor verdeling van frequenties

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs het NFP (Nationaal Frequentieplan) wijzigingspakket 2018-1 ter inzage gepresenteerd. In dit wijzigingspakket is het nieuwe beleid voor de verdeling van frequenties en de nieuwe frequentietabel opgenomen. SURF heeft op deze consultatie gereageerd. "In het nieuwe voorstel wordt een deel van van het 700 MHz-band gereserveerd voor Justitie voor de toepassing openbare orde en veiligheid (OOV). Die exclusieve rechten voor een ministerie staan haaks op de doelstelling van de overheid om efficiënt gebruik te bevorderen," stelt Maurice van den Akker van SURF.

Inpandige frequenties flexibeler toewijzen

In onze reactie vragen we de overheid efficiënter en flexibeler met de toewijzing van gewilde frequenties om te gaan, zodat er de mogelijkheid ontstaat om deze frequenties inpandig te gaan gebruiken, bijvoorbeeld in campusgebouwen. Juist de 700 MHz-frequentie is hiervoor zeer geschikt. 

Hierdoor kunnen niet alleen problemen met indoordekking voor mobiele telefonie worden opgelost, maar ook, in combinatie met wifi-dienstverlening, op termijn zeer betrouwbare draadvrije connectiviteitsdiensten worden geboden aan de onderzoeker, student en docent. Hiermee wordt de noodzaak voor bedrade werkplekken eveneens teruggebracht.

Meer informatie