Nieuws over coöperatie SURF

Lees het nieuws over de coöperatie SURF. Wat gebeurt er binnen de organisatie?

Kort verslag van de SURF-ledenraad 17 juni 2020

Op 17 juni vond de 16e ledenraadvergadering van SURF plaats. Net als vorige keer via videoconferencing*. Het kernpakket voor 2021 werd vastgesteld, de sectorprioriteiten voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022 zijn gedeeld met de ledenraad, en er is een besluit genomen over de juridische structuur van SURF.

Lees het verslag van de SURF-ledenraad

Erwin Bleumink en Jan Bakker dragen bestuurstaken over aan nieuwe raad van bestuur

Het afgelopen jaar heeft SURF belangrijke stappen genomen naar een meer gestroomlijnde en innovatieve organisatie voor onze leden. In 2020 presenteren we een nieuw SURF. Daarmee nemen ook Erwin Bleumink en Jan Bakker afscheid van SURF als bestuurders. We zijn hen zeer dankbaar voor hun grote inzet en bijdrage aan de coöperatie SURF.

Lees het volledige nieuwsbericht

De prioriteiten van de sectoren voor het 2JP 2021-2022 zijn bekend

In de periode januari t/m mei bepaalden de SURF-leden per sector hun prioriteiten voor 2021-2022. Deze vormen de basis voor het SURF 2Jarenplan dat we gaan maken. Veel prioriteiten sluiten mooi aan bij het MJA 2019-2022 en de daarop gebaseerde, al lopende projecten. Er is de nodige synergie te vinden over de sectoren heen, wat een goede basis biedt voor het vervolg.

Lees de korte samenvatting van de prioriteiten per sector

Ron Augustus benoemd als Chief Innovation Officer (CINO) van SURF

Op woensdag 13 mei heeft de SURF-ledenraad Ron Augustus benoemd als Chief Innovation Officer (CINO) en lid van de raad van bestuur van SURF. Hij start per 1 september 2020 in deze rol. Na de eerdere benoeming van Jet de Ranitz als voorzitter en CEO en Hans Louwhoff als Chief Operations Officer (COO) is de nieuwe raad van bestuur van SURF compleet. Zij gaan gezamenlijk verder bouwen aan de toekomst van SURF.

Lees verder

SURF 2Jarenplan 2021-2022: sectoren informeren elkaar op 20 mei

Op 1 juni a.s. leveren alle sectoren en de SURF-organisatie eigen prioriteiten aan als input voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022. Op 20 mei is er nog een ruime week te gaan voor de inleverdatum: veel prioriteiten zijn dan in beeld en tegelijkertijd is er nog gelegenheid om prioriteiten aan te scherpen of aan te vullen. Daarom vindt er die middag een uitwisselingsmoment tussen sectoren plaats. De trekkers van het 2JP-proces informeren elkaar over de stand van zaken zodat sectoren en SURF elkaars standpunten en overwegingen kennen, voordat de prioriteiten op 1 juni worden ingediend. De sessie is nadrukkelijk geen formeel afstemmingsmoment, maar een gelegenheid om elkaar te informeren en te inspireren. De definitieve prioriteiten worden begin juni toegestuurd aan de ledenraad voor bespreking op 17 juni.

Lees meer over het 2Jarenplan

Hans Louwhoff benoemd als Chief Operations Officer van SURF

De SURF ledenraad heeft vandaag Hans Louwhoff benoemd als COO en lid van de raad van bestuur van SURF. Hij start per 1 juni 2020. Samen met Jet de Ranitz als voorzitter en de nog te benoemen Chief Innovation Officer vormt hij de nieuwe RvB. Met de benoeming van Ellen van Schoten en Saskia Vlaar is per 1 april ook de RvC weer compleet.

Lees verder

SURF Jaaroverzicht 2019: mooie mijlpalen van SURF

Samen aanjagen van vernieuwing. Dat is de missie van SURF. We bereikten het afgelopen jaar mooie resultaten samen met onze leden: universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra. Lees erover in het Jaaroverzicht 2019.

Lees verder

Kort verslag van de SURF-ledenraad 25 maart 2020

Op 25 maart vond de 14e ledenraadvergadering van SURF plaats. Niet zoals gewoonlijk in de Jaarbeurs in Utrecht maar via videoconferencing. Eén nieuw RvB-lid en 4 RvC-leden werden benoemd. Ook werden de juridische structuur, het lidmaatschapsbeleid en de procedure voor de totstandkoming van het SURF 2Jarenplan 2021-2022 besproken.

Lees verder

Anwar Osseyran neemt afscheid van SURF-bestuur

Anwar Osseyran heeft vanwege gezondheidsredenen besloten zijn taken als directeur van SURFsara neer te leggen en treedt daarmee tevens terug als lid van het Bestuur van SURF. Wel zal Anwar als adviseur tot medio 2021 in dienst blijven bij de ICT-coöperatie voor onderwijs en onderzoek.

Lees verder

Kort verslag SURF-ledenraad 11 december 2019

12 december 2019 - Op 11 december vond de 13e ledenraadvergadering van SURF plaats, in de Jaarbeurs in Utrecht. Het was een belangrijke ledenraadsvergadering, waarin een aantal benoemingen op sleutelposities hebben plaatsgevonden. Lees een kort verslag van de vergadering met de belangrijkste punten.

Lees verder

Jet de Ranitz benoemd tot nieuwe CEO SURF

Om de samenwerking en innovatie op het gebied van ICT in het onderwijs en onderzoek ook de komende jaren optimaal te ondersteunen, heeft de ledenraad van SURF vanmiddag een aantal nieuwe bestuurders gekozen. Zo is Jet de Ranitz benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze rol vervult zij tevens de functie van CEO.

Lees verder

Impressie SURF-ledenraad 9 oktober 2019

23 oktober 2019 - Op 9 oktober vond in de Jaarbeurs in Utrecht de ledenraadvergadering van SURF plaats. Wat werd er allemaal besproken en besloten? Aan de orde kwamen onder andere de wijzigingen in de samenstelling van de ledenraad, de nieuwe governancestructuur van SURF en de financiële stand van zaken.

Lees verder

SURF verandert om ambities in digitalisering van onderwijs en onderzoek te realiseren

15 oktober 2019 - SURF  heeft grote ambities voor de digitalisering van onderwijs en onderzoek. Daarvoor is het nodig dat we de betrokkenheid van onze lid-instellingen vergroten en dat we de besturing van de coöperatie SURF verbeteren. De SURF-ledenraad heeft op 9 oktober ingestemd met een aantal plannen om dit te realiseren, waaronder een reorganisatie van SURF.

Lees verder

Nanja Nouwen

Stel mij je vragen over de organisatie en het bestuur van SURF.
Telefoonnummer
+31 6 24 36 20 68
Nanja Nouwen