Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen worden deelnemers uitgedaagd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity.

Delen en hergebruik van open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen. Er zijn al vele kwalitatief goede materialen beschikbaar, daar kan je slim gebruik van maken. Zo gebruik je je tijd efficiënter en hebben studenten toegang tot een grote diverse collectie aan digitale open leermaterialen. Werk je samen met andere docenten in een vakcommunity, dan verhoog je samen de kwaliteit van de open leermaterialen: vakdocenten van verschillende instellingen kunnen de kwaliteit van bestaand materiaal goed beoordelen, en gezamenlijk een relevante collectie samenstellen, onderhouden en inzetten in het onderwijs.  

Dien samen een voorstel in

Community’s van vakdocenten zijn uitgenodigd om samen een projectvoorstel in te dienen. We hebben ze uitgedaagd om uit om een kwalitatief hoogstaande collectie van open leermaterialen op te bouwen, een cultuurverandering in gang te zetten en een organisatie rond hergebruiken binnen de vakcommunity op te zetten.

Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, moest de aanvraag met minimaal 1 andere hogeronderwijsinstelling ingediend worden. Daarbij hebben we een oproep gedaan om met het projectvoorstel voort te borduren op bestaande initiatieven. We hebben gevraagd om naast bestaande materialen ook al uitgewerkte concepten van andere community’s te hergebruiken in het projectvoorstel.

Doelgroep

Deelnemers die meedoen aan de stimuleringsregeling werken aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbieden.

Financiering

Projectvoorstellen kunnen maximaal 175.000 euro subsidie aanvragen vanuit de stimuleringsregeling. Voorwaarde daarbij is dat er minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project wordt geinvesteerd. In totaal is er 700.000 euro beschikbaar voor deze pijler in de regeling.

Praktische informatie, voorwaarden en planning

De volledige aanvraag moest uiterlijk 16 december om 12.00 uur zijn ingediend.

Lopende projecten

Bekijk de afgeronde en lopende projecten Leermaterialen delen en hergebruiken.

Laat je inspireren door enthousiaste docenten

Videos openleermaterialen in de praktijk

Er zijn genoeg redenen voor docenten om aan de slag te gaan met open leermaterialen. Deze docenten geloven in het delen van kennis.

Bekijk de video's

Achtergrondinformatie

  • Officiële bekendmaking van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 op overheid.nl.