Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit de kans op hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling, die weer openstaat voor nieuwe projectvoorstellen (tot 16 december 2019).

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Praktische informatie over de stimuleringsregeling

Wil jij een voorstel indienen voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs? Dit kan tot uiterlijk 16 december 2019. Lees verder voor meer praktische informatie over hoe je dit kunt doen, aan welke voorwaarden het moet voldoen, de planning en de benodigde documenten.

Pijler Online onderwijs

Binnen de pijler Online onderwijs willen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren met nieuwe online onderwijsvormen, die ervoor zorgen dat studenten zich meer betrokken voelen bij het onderwijs.

Pijler Open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen binnen vakcommunity's.

Belangrijke documenten

Je kunt je projectvoorstel indienen via www.dus-i.nl. Download hier ook de benodigde documenten (zie hieronder de sjablonen ter illustrie). Het gaat om het activiteitenplan, de begroting en een voorbeeld van een letter of intent.

De commissie toetst de voorstellen aan de beoordelingscriteria. We hebben  voor beide pijlers een beoordelingskader opgesteld.

Planning

Datum

Activiteit

Opmerking

1 september 2019

Indienen van voorstel mogelijk via www.dus-i.nl

 

30 september 2019

Voorlichtingsbijeenkomst en inspiratiecafé Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

 

31 oktober of 13 november 2019

Workshop Voorstel schrijven voor de stimuleringsregeling Aanmelden

16 december 2019 voor 12.00 uur

Deadline indienen projectvoorstellen

Indienen via www.dus-i.nl  

 

24 januari 2020

Bericht aan indieners over voorselectie en planning gesprekken

 

Projectindieners krijgen per mail bericht

5, 6, 7 februari 2020

Gesprekken WTR-beoordelingscommissie met de indieners van 8 (pijler Open leermaterialen) en 13 (pijler Online onderwijs) best beoordeelde schriftelijke voorstellen

Projectindieners lichten hun voorstel toe

3 maart 2020

Conceptadvies WTR naar projectindieners

Projectindieners ontvangen het conceptadvies per mail

5 maart 2020

Deadline eventuele reacties op conceptadvies

 

Projectindieners sturen een reactie over eventuele feitelijke onjuistheden en omissies per mail

1 mei 2020

Besluit subsidiëring door minister van OCW

Projectindieners ontvangen schriftelijke beschikking van OCW

14 mei 2020

Startbijeenkomst projectleiders

 

Tussen 1 mei en 1 september 2020

Start van de projecten