Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit de kans op hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling, die weer openstaat voor nieuwe projectvoorstellen (tot 16 december 2019).

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Pijler Online onderwijs: voortbouwen op ervaringen

Wil jij een voorstel indienen voor de pijler Online onderwijs? Zorg dan dat je voorstel aansluit bij het jaarthema ‘interactie en feedback’. Op deze pagina vind je publicaties en projecten waarmee je je voordeel kunt doen. Laat je erdoor inspireren maar zorg dat je project wel vernieuwend is binnen de context van je instelling.

Peer feedback, peer assessment, samenwerkend leren

SURF-uitgaves

Onderzoek

Praktijk

Online begeleiding door docent

SURF-uitgave

  • Verkenning: Studenten online begeleiden
    Wanneer heeft online begeleiding een echte meerwaarde? 5 instellingen bespraken welke kansen en behoeften er rondom dit thema zijn en stelden een lijst van do’s & dont’s samen.

Praktijk

Interactie met content of systeem

SURF-uitgaves

Praktijk

Algemeen

SURF-uitgave

Onderzoek

Praktijk