Congres
SURF Onderwijsdagen 2020 voor mbo, hbo en wo

De SURF Onderwijsdagen 2020 voor het mbo, hbo en wo zijn op 10 en 11 november in congrescentrum 1931 in Den Bosch. De SURF Onderwijsdagen zijn dé inspiratiebron op het gebied van onderwijsvernieuwing met ICT in Nederland.  We hopen je dan weer te zien!

Onderwijsdagen 2020

Wat houdt onze bezoekers bezig?

In welke ICT-versnelling zitten de bezoekers? Waar zijn zij mee bezig? Wat staat hoog op hun agenda, of die van hun instelling? Of: wat zou er hoog op de agenda moeten staan?

Harold Groenewold, beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs (RUG)

Ik werk aan de juridische faculteit, van oudsher niet een faculteit die vooroploopt in versnelling. Maar als ik kijk naar onze zusterfaculteiten, doen we het best goed als het gaat om innovatie, de inzet van ICT-hulpmiddelen enzovoort. Waar ik me zorgen over maak, is privacy. Op dat vlak versnellen we nog niet genoeg bij de RUG, met name door bestuurders wordt de impact onderschat. Ik ben 2 jaar privacy-officer geweest, en naar mijn mening krijgen deze mensen te weinig tijd en waardering om hun taak goed uit te kunnen voeren. Ik heb veel aan SURF als het gaat om informatievoorziening over bijvoorbeeld de AVG, maar - voor de bewustwording - zouden eigenlijk onze bestuurders hier moeten zijn.

Met name bestuurders onderschatten de impact van privacy-issues.
Harold Groenewold

IJsbrand Hoetjes, ICTO-ondersteuner (Haagse Hogeschool)

Ik werk in de zone Docentprofessionalisering en -facilitering van het Versnellingsplan. Bewust zit ik niet in de hoogste versnelling. De voorlopers onder de docenten weten ons wel al wel te vinden. Nu zetten we in op het faciliteren van de grotere groep docenten die wel wil versnellen met ICT, maar nog niet goed durft, of niet weet waar te beginnen. Die willen we in een hogere versnelling brengen. We zijn onder andere goede praktijkvoorbeelden aan het verzamelen, die hun nut hebben bewezen. Daarmee kunnen we onze docenten inspireren en verder helpen.

Docenten die wel willen maar nog niet zo goed durven, willen we in een hogere versnelling brengen
IJsbrand Hoetjes

Marcelle Rittershaus Kuijpers, docent verpleegkunde (Hogeschool Leiden)

Wij versnellen op verschillende terreinen. Een daarvan is informatievoorziening aan studenten. In plaats van losse studiehandleidingen hebben we nu 1 digitale omgeving waar studenten alle relevante informatie kunnen vinden. Studenten vinden er precies wat ze van les tot les gaan doen. We zijn ook bezig met digitaal toetsen: klinisch denken in praktijksituaties kun je niet toetsen met meerkeuzevragen. Maar hoe dan wel? Ik onderzoek digitale middelen, bijvoorbeeld virtual reality, waarmee je studenten in een situatie kunt zetten om te kijken hoe ze handelen. En tenslotte wil ik onderzoeken hoe we in onze opleiding learning analytics kunnen gaan toepassen, zodat we onder andere de uitval onder eerstejaars terug kunnen brengen.

We onderzoeken of VR werkt voor het toetsen van klinisch denken in praktijksituaties
Marcelle Rittershaus Kuijpers

Elly Langewis, ICTO-coördinator (UU)

Als ICTO-coördinator help ik klein gestarte ICT-projecten breder in te voeren. Zo gaan we bij biologie nu volop aan de slag met blended learning. We moeten wel, want er komen steeds meer studenten (er zijn 300 eerstejaars dit jaar). Dat betekent dat er minder ruimte is om “natte” practica uit te voeren. We gaan daarom aan de slag met Labbuddy, een applicatie waarmee studenten in een digitale omgeving practicum kunnen doen. En we zorgen bijvoorbeeld dat ze voorafgaand aan een miscroscooppracticum al gedigitaliseerde coupes kunnen bekijken. Zo zijn studenten optimaal voorbereid op het echte practicum en kunnen we onze voorzieningen optimaal gebruiken.

 

Blended learning is noodzaak, want we hebben niet genoeg practicumfaciliteiten voor alle studenten.
Elly Langewis

David Vermeulen, ICT-architect (ROC Midden Nederland)

Bij ons in het mbo vindt ICT-versnelling vooral nog plaats door docenten die er zelf enthousiast over zijn. Als afdeling ICT & Informatiemanagement kijken we natuurlijk wel welke projecten interessant zijn voor de hele organisatie. En zelf speuren we ook naar nieuwe ontwikkelingen die we kunnen inzetten in ons onderwijs. Daarom ben ik ook hier op de Onderwijsdagen: ik doe bij verschillende sessies inspiratie op. Zo vind ik edubadges een interessante ontwikkeling: we gaan steeds meer toe naar modulair onderwijs, dus hoe leg je dan goed vast wat iemand allemaal behaald heeft? Ik was ook bij een sessie over formatief toetsen. Hoe doe je dat veilig, is voor ons een belangrijke vraag.  

Ik doe op de Onderwijsdagen inspiratie op voor nieuwe ontwikkelingen die we in ons onderwijs kunnen toepassen.
David Vermeulen

Iman, functioneel beheerder (HvA)

Ik ben het eens met keynotespeaker Christien Bok: het is vijf voor twaalf, we moeten echt gaan versnellen op het vlak van privacybescherming. Mensen voelen zich vaak verplicht om de producten van de grote techreuzen te gebruiken. Als je niet wil werken met Google Docs, word je raar aangekeken bijvoorbeeld. Maar ja, ga je daarin mee dan geef je wel een heleboel gegevens van jezelf prijs aan Google. Er moet beter beleid komen, zodat je als onderwijsinstelling kunt voorschrijven welke applicaties en platformen gebruikt mogen worden in het onderwijs.

Het is vijf voor twaalf, we moeten echt gaan versnellen op het vlak van privacybescherming.
Iman