SURF 2Jarenplan 2021-2022

Samen met onze leden stellen we een 2Jarenplan 2021-2022 op, als concrete uitwerking van de Meerjarenagenda 2019-2022. De conceptversie van het 2Jarenplan is inmiddels goedgekeurd door de ledenraad. Op 9 december wordt de definitieve versie vastgesteld.

Ledenraad enthousiast over het concept-2Jarenplan

SURF heeft op basis van de prioriteiten van de leden een 2Jarenplan (2JP) geschreven. Tijdens de ledenraadvergadering van woensdag 7 oktober besprak de ledenraad dit concept 2Jarenplan 2021-2022. De ledenraad is enthousiast over de inhoud, het proces en de samenwerking tussen SURF en de leden. Na de ledenraad vond de SURF Summit plaats, dit jaar volledig online. Leden van de ledenraad, bestuurders en CSC’s gingen daar met elkaar in gesprek over de koers van de coöperatie voor de komende 2 jaar. Ze deden dit aan de hand van thema’s uit het 2Jarenplan.

Lees meer

Rens Buchwaldt gaat dieper in op de prioriteiten van het wo voor het 2JP

Bestuurder Rens Buchwaldt (Lid raad van bestuur Wageningen University & Research en lid ledenraad SURF) gaat in deze vlog dieper in op de prioriteiten van het wo voor het SURF 2Jarenplan.

Inge Grimm vertelt over de prioriteiten van het hbo

Bestuurder Inge Grimm (lid college van bestuur Hogeschool Windesheim en lid van de ledenraad SURF) vertelt over de vier prioriteiten vanuit het hbo voor het SURF 2Jarenplan.

Chris Polman vertelt in een vlog over de prioriteiten van de umc's

Bestuurder Chris Polman (voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC en lid van de ledenraad SURF) vertelt over de verschillende prioriteiten van de umc's.

Mirjam Koster-Wentink vertelt hoe het mbo de prioriteiten vaststelt

Bestuurder Mirjam Koster- Wentink (voorzitter college van bestuur Graafschap college en lid ledenraad SURF) vertelt over de aanpak van het mbo voor het SURF 2Jarenplan.

Rens Buchwaldt vertelt over het ophalen van de prioriteiten van het wo

Bestuurder Rens Buchwaldt (lid raad van bestuur Wageningen University & Research en lid ledenraad SURF) vertelt in een korte vlog hoe ze bij het wo de prioriteiten hebben opgehaald samen met de CSC's.

Kees Eberwijn over hoe Research & Overig de prioriteiten vaststelt

Bestuurder Kees Eberwijn (directeur TNO en lid ledenraad SURF) vertelt in een korte vlog hoe ze bij Research & Overig (research+) prioriteiten hebben bepaald.

Wat zijn de prioriteiten van de sectoren?

In de periode januari t/m mei hebben de SURF-leden per sector hun prioriteiten voor de periode 2021-2022 opgesteld. Veel prioriteiten sluiten mooi aan bij het MJA 2019-2022 en de daarop gebaseerde, al lopende projecten. Er is de nodige synergie te vinden over de sectoren heen, wat een goede basis biedt voor het vervolg.

Lees de korte samenvatting van de prioriteiten per sector

Prioriteiten stellen is keuzes maken - in gesprek met de sectoren over hun prioriteiten

Afgelopen juni was de deadline voor de sectoren mbo, hbo, wo, umc’s en research & overig om hun prioriteiten voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022 in te dienen. Ondanks de online wereld waarin we sinds de coronacrisis verkeren, waren alle sectoren op tijd met hun inzending.

Lees meer

Verslag van uitwisselingssessie 20 mei

Op 20 mei vond een uitwisselingsmoment tussen sectoren plaats. De trekkers van het 2JP-proces informeerden elkaar over de stand van zaken zodat sectoren en SURF elkaars standpunten en overwegingen kennen, voordat de prioriteiten op 1 juni zijn ingediend. De sessie was geen formeel afstemmingsmoment, maar een gelegenheid om elkaar te informeren en te inspireren. Tijdens de sessie bespraken deelnemers ook de (mogelijke) betekenis van het WTR-advies voor het SURF 2Jarenplan.

Lees meer

Uitwerking

Van het opstellen van prioriteiten per sector tot het vaststellen van een SURF 2Jarenplan 2021-2022, hoe verloopt dit proces en hoe ziet de planning eruit?

Lees meer