News

SURFworkspace: Take Two

Vijf instellingen namen met SURF de eerste stappen richting SURFworkspace, een cloudoplossing voor medewerkers en studenten waarmee ze gebruik kunnen maken van applicaties om te werken en studeren. Na een onsuccesvolle eerste aanbestedingsprocedure starten we met een nieuw traject om alsnog de aanwezige behoefte bij onze leden te vervullen.
Studente achter computer

SURFworkspace

Het idee voor SURFworkspace ontstond bij drie hogescholen en twee universiteiten (Inholland, Haagse Hogeschool, Fontys, Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Delft). Ook andere instellingen hebben interesse getoond in een dergelijk initiatief. Dit was voor SURF de aanleiding om over te gaan tot een aanbestedingsprocedure. Helaas leidde deze initiƫle procedure niet tot het gewenste resultaat.

Aanbesteding - Take Two

Door de aanhoudende vraag vanuit de leden van SURF is er in samenwerking met verschillende instellingen gewerkt aan een nieuwe, verbeterde aanbesteding.

Een belangrijk verschil met de vorige aanbesteding is de aanbestedingsvorm. We kiezen nu voor een mededingingsprocedure met onderhandeling. Groot voordeel van deze procedure is de mogelijkheid van verdiepende gesprekken met inschrijvers. Hierdoor kunnen zij, veel meer dan tijdens de eerste opzet, hun expertise en kennis tonen. Ook gedurende de aanbestedingsprocedure. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier een moderne, laagdrempelige, best-in-class dienst inkopen om applicaties aan te bieden aan eindgebruikers, voor verschillende devices, zowel beheerd als onbeheerd.

Planning

SURFworkspace is een dienst in ontwikkeling. De aanbestedingsprocedure hopen we medio maart 2021 af te ronden. Een gedetailleerde planning is terug te lezen in de aanbestedingsprocedure. SURF stuurt daarbij zoveel mogelijk op een operationele dienstverlening die gereed is voor schooljaar 2021-2022.

Meer weten?

Wil je meer weten over SURFworkspace? Neem dan contact op met Robin Janssen of lees meer op de SURFworkspace-pagina.