Stappenplan Vakvocabulaire voor open leermaterialen

Werk je in een opleidingsvereniging, beroepsvereniging of een vakcommunity en wil je open leermaterialen beschikbaar stellen? Met een vakvocabulaire zorg je ervoor dat de digitale leermaterialen goed vindbaar zijn. Dit stappenplan helpt je bij het opstellen, implementeren en onderhouden van een vakvocabulaire.

Studenten - fotograaf Robert Lagendijk

Stap 6. Publiceer, evalueer en beheer de vakvocabulaire

Kennisnet verzorgt de verwerking naar Linked Open Data en de documentatie van de verwerking. SURF loopt de documentatie na.

Samen bepalen Kennisnet en SURF wanneer de vakvocabulaire wordt gepubliceerd. Hiervoor moeten de data beschikbaar zijn in de Eduterm API. Dit doet Kennisnet. Ook zijn er query's nodig. Die worden gemaakt door Kennisnet.

Wat zijn query's?
Query's zijn voorgedefinieerde zoekopdrachten, die ervoor zorgen dat gebruikers bij het zoeken naar open leermaterialen bij de juiste materialen terechtkomen. Applicaties die de vakvocabulaire willen afnemen, krijgen toegang krijgen tot deze query's. De query's zijn generiek. Ze werken dus ook voor andere vakvocabulaires.

Nu is er een door de doelgroep gedragen vakvocabulaire beschikbaar. Dit vocabulaire moet worden onderhouden. Zorg dat er bijvoorbeeld eens per jaar evaluatie en beheer plaatsvindt. Let daarbij op het volgende:

 • Organiseer workshops voor docenten over het gebruik van de vakvocabulaire.
 • Er moet tijd worden vrijgemaakt voor de ondersteuners die een rol spelen bij het toepassen van de vakvocabulaire, zoals medewerkers van de bibliotheek en docentondersteuners. Regel dat ze die tijd krijgen.
 • Documenteer de totstandkoming van de vakvocabulaire, zodat anderen jouw werkwijze of het framework van je vakvocabulaire kunnen overnemen.
 • Vertrekt de inhoudelijke eigenaar van de vakvocabulaire uit de beroepsvereniging of vakcommunity? Zorg dat de verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van het vocabulaire tijdig wordt overgedragen.
 • Zorg voor een duidelijk proces voor het geven van feedback over het gebruik van het vocabulaire. Denk aan feedback op dezelfde punten als bij stap 4:
  • Werkt het zoeken met behulp van de vakvocabulaire?
  • Zijn de termen voor iedereen duidelijk? Kloppen de definities?
  • Klopt het aantal informatielagen?
  • Is de vakvocabulaire nog actueel?
 • Richt een proces in om de verzamelde feedback te verwerken. Eén revisie van de vakvocabulaire per jaar is meestal voldoende om het up-to-date te houden.
 • Geef wijzigingen in het vocabulaire door aan SURF, via het emailadres openleermaterialen@surf.nl. SURF draagt er zorg voor dat de wijzigingen door Kennisnet worden verwerkt in de gepubliceerde versie van de vocabulaire.
 • Is het tijd voor een nieuwe versie van de vakvocabulaire? URI’s zijn makkelijk te hergebruiken in nieuwe versies van het vocabulaire. Daarvoor moet een verbinding worden gelegd tussen de oude en de nieuwe versie van het vocabulaire. Dit heet mapping, het maken van koppelingen tussen verschillende versies of modellen. Dit is een taak van Kennisnet. Bij mapping hoef je je alleen te concentreren op de wijzigingen. Het is niet moeilijk om elementen toe te voegen aan een vocabulaire. Lastiger wordt het als er elementen worden gecombineerd of wegvallen, omdat de bestaande metadata hierdoor verouderd kunnen raken.
 • Soms worden bepaalde begrippen niet meer gebruikt binnen de beroepsvereniging of vakcommunity. Dat neemt niet weg dat oude leermaterialen mogelijk nog wel interessant zijn. In overleg met SURF bepaal je hoe er vanuit de vakvocabulaire naar deze materialen wordt verwezen.

<< Terug naar stap 5. Controleer de verwerking