SURF Onderwijsawards

Jaarlijks reiken we prijzen uit om onderwijsvernieuwers een podium te geven om hun impact en bereik te vergroten én om anderen te inspireren. Wie nomineer jij voor de SURF Onderwijsawards 2021? In september kan je iemand nomineren.

Onderwijsawards-prijzen-2019

Robert Schuwer: winnaar SURF Onderwijsawards 2020

Robert Schuwer (Fontys Hogescholen) is een van de winnaars van de SURF Onderwijsawards 2020. Hij zet zich met ziel en zaligheid in voor open leermaterialen, omdat die het onderwijs echt beter maken. Op dat vlak bekleedt hij zelfs een UNESCO-leerstoel bij Fontys.

Robert Schuwer - Onderwijsawards 2020

Wie is Robert?

Wie '(her)gebruik van open leermaterialen' zegt, zegt Robert Schuwer. Op een groot aantal manieren zet hij zich er al jaren voor in, waarbij het nut en het plezier dat docenten en studenten van open leermaterialen kunnen hebben, altijd voorop staat. Robert is aanvoerder van de Versnellingszone 'Naar digitale (open) leermaterialen'. In deze rol zet hij zich in om binnen onderwijsinstellingen echt een beweging op gang te brengen. Hij wil bereiken dat alle docenten en studenten de voor hen optimale mix van leermaterialen kunnen bepalen en gebruiken, materialen onder een open licentie of materialen van uitgevers. Het aanvoerderschap binnen het Versnellingsplan is een volgende stap die Robert neemt op zijn weg om deze ambitie te realiseren.

Eerder speelde Robert een belangrijke rol in de ontwikkeling van Wikiwijs, een nationaal programma voor het delen van open leermaterialen in het primair en voortgezet onderwijs. Robert zette zich binnen de Open Universiteit in voor open educational resources (OER) en bekleedt tegenwoordig een UNESCO-leerstoel als lector Open Educational Resources aan Fontys Hogescholen. Hij vertegenwoordigt Fontys en voorheen de OU in de OE Global, een wereldwijd consortium van hoger onderwijsinstellingen met hart voor open onderwijs. Ook is hij een drijvende kracht achter de special interest group (SIG) Open Education, waarvan hij tot voor kort voorzitter was, en was hij nauw betrokken bij het Global OER Graduate Network (GO-GN), een internationaal netwerk van promovendi die zich in hun onderzoeksprojecten richten op open onderwijs.

Dit zeggen collega's over Robert

'Robert heeft belangrijke bijdragen geleverd aan onderwijsinnovatie rond Open Educational Resources, nationaal en internationaal. Een constante in zijn activiteiten is dat hij consequent een visie uitdraagt over de grote innovatieve bijdrage die OER kunnen leveren aan onderwijs. Ze kunnen helpen om de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, en dragen bij aan de kwaliteit van het  docentschap. Vanwege zijn visie en zijn expertise wordt hij vaak uitgenodigd als spreker en adviseur. Zijn manier van denken over open is van grote invloed op het onderwijs binnen Fontys.'

Dit zegt de jury over Robert

'Open onderwijs is wat Robert drijft. Hij is altijd gericht op samenwerking, nationaal en internationaal. Hij brengt kennis vanuit verschillende perspectieven en organisaties samen en jaagt het discours aan, waar hij zelf ook actief bij aan bijdraagt. Met de trendrapporten die hij samen met de SIG maakte, leverde hij een belangrijke bijdrage aan het nadenken over open onderwijs. Momenteel speelt hij een belangrijke rol binnen het Versnellingsplan, waar hij de beweging naar open leermaterialen binnen de instellingen op gang brengt, en een visie ontwikkelt op wat er nationaal nodig is om sneller grotere stappen te zetten. Bovenal is Robert heel toegankelijk en altijd bereid om zijn enorme kennis te delen en samen te werken.'

'Ceterum censeo materia facta tribuendum oblatum esse gratuito' (Overigens ben ik van mening dat leermaterialen betaald met belastinggeld gratis beschikbaar zouden moeten zijn)
Robert Schuwer