News

SURF Magazine-artikel: In gesprek over publieke waarden

Met een serie online seminars voor bestuurders in onderwijs en onderzoek start SURF het gesprek op over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden in ICT te beschermen. Met bestuurder Yvonne de Haan van de HAN, deelnemer aan het seminar, kijken we in SURF Magazine terug op de eerste 3 bijeenkomsten.
Yvonne de Haan

Yvonne de Haan

Door de coronacrisis neemt de rol van digitalisering in het onderwijs alleen maar toe en daarmee onze afhankelijkheid van dominante marktpartijen. Reden voor SURF om een reeks van 7 online seminars te organiseren over het beschermen van publieke waarden. Onder begeleiding van journalist en moderator Frénk van der Linden en filosofe Marjan Slob gaan bestuurders met elkaar in gesprek. De reeks bestaat uit 3 delen, waarvan deel 1 inmiddels is afgerond. De eerste 3 bijeenkomsten vormden samen een verkenning naar het ontstaan van spanning tussen culturele, private en publieke waarden bij digitalisering. Achtereenvolgens kwamen aan de orde: Europa's rol als beschermer van westerse waarden; de verhouding tussen big tech en het onderwijs en onderzoek; en de verschillen tussen een publieke en een private kijk op waarden.

Lees het artikel