Open leermateriaal binnen vakcommunity’s in de praktijk

Vakcommunity’s zijn instellingsoverstijgende, domeinspecifieke samenwerkingsverbanden. De centrale vraag van deze publicatie is wat de potentie is van vakcommunity's die open leermateriaal gebruiken, uitwisselen of maken.

2 personen luisteren aandachtig

Praktijkvoorbeelden van leermaterialen delen binnen vakcommunity’s

Centraal in de publicatie staan zes voorbeelden van vakcommunity's die leermaterialen (gaan) uitwisselen. In interviews met betrokkenen lees je hoe zij het delen van leermaterialen organiseren en welke succesfactoren en hindernissen zij tegenkomen. Een overzicht van de voorbeelden die in de publicatie zijn beschreven:

  • Docenten wiskunde van de technische universiteiten wisselen toetsvragen uit
  • Steunpunt Taal en Rekenen ondersteunt mbo-docenten met beroepsgericht lesmateriaal
  • Lerarenopleiders in de bèta-opleidingen maken samen open materiaal over bèta-didactiek
  • Anatomieleerplatform maakt peer-reviewed anatomiecontent open toegankelijk
  • Ingenieurs werken samen aan verantwoorde innovaties
  • Bibliotheken delen leermateriaal over informatievaardigheid

Leerpunten

De publicatie sluit af met een aantal leerpunten op basis van de beschreven voorbeelden. Zoals leerpunten over de aanleiding voor het delen van leermaterialen, over het soort materiaal dat gedeeld wordt en over de stappen naar duurzame samenwerking.

Vervolgactiviteiten

We hebben verschillende vervolgactiviteiten gedaan met vakcommunity's waarin leermateriaal ontwikkeld en hergebruikt wordt. Bekijk het innovatieproject Toegang tot leermaterialen voor meer informatie. 

Interne link:
https://www.surf.nl/innovatieprojecten/onderwijsinnovatie-met-ict/digit…

Download publicatie
Good practices open leermateriaal binnen vakcommunities