Special interest groups Research (SIGs)

The special interest groups (SIG) for research promote knowledge sharing, collaboration, and vision development with regard to research in the field of higher education and research in the Netherlands. They want to help researchers as well as institutions to transition responsibly to open science and to facilitate the optimum use of ICT support.

What is a special interest group?

Een special interest group, kortweg SIG, is een community van deskundigen en belangstellenden uit het hoger onderwijs en onderzoek. Leden van de SIG ontwikkelen en delen kennis over actuele thema’s en gebruiken die kennis ook binnen de eigen universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling. Daarnaast bevorderen SIG’s samenwerking tussen instellingen. Initiatieven van de SIG’s worden opgezet door een kerngroep van experts uit de instellingen. De SIG is dus van én voor het hoger onderwijs en onderzoek. SURF gebruikt de visie en resultaten van de SIG als inspiratie voor beleidsvorming. De SIG wordt organisatorisch ondersteund door SURF.

Special interest group (SIG) Research Data

The Research Data special interest group (SIG) gathers knowledge about good data management and improved access to research data, and also brings experts together.

Would you like to know more? www.surfspace.nl/researchdata

Research Support special interest group (SIG)

The SURF Research Support special interest group (SIG) collects knowledge and brings experts together in order to assist researchers with their research by providing relevant ICT support. The SIG provides insight into the existing supply of support tools.

Would you like to know more? www.surfspace.nl/researchsupport

Research Information special interest group (SIG)

In the Research Information special interest group, experts collect knowledge about information with regard to scientific research and research results. The careful and systematic registration of research activities provides benefits for science and society as a whole.

Would you like to know more? www.surfspace.nl/researchinformation

Latest modifications 12 Dec 2016

More information