Enhancing student interaction through a gamified knowledge-sharing platform

Door de exponentiële groei van het aantal informaticastudenten aan de TU Delft dreigt de hechte gemeenschap van studenten en medewerkers te verdwijnen. Met een uitgebreid platform voor het delen van kennis wil de TU de interactie tussen studenten verbeteren. De inzet van speltechnieken stimuleert studenten van dit kennisplatform gebruik te maken.

Student bij interactief bord

Instelling

Delft University of Technology

Doel en doelgroep

De opleiding Informatica van de TU Delft is de afgelopen jaren flink gegroeid. Maar door het grote aantal studenten zijn de traditionele middelen voor community building en online peer interaction niet meer toereikend. Daarom werkt de TU Delft Werkt aan een op gaming gebaseerd digitaal platform, waarop studenten kennis kunnen delen. Het kennisplatform moet ervoor zorgen dat studenten zich ondanks de hoge studentenaantallen thuis voelen op de opleiding. Door gebruik te maken van gaming-technieken worden de studenten gestimuleerd om op elkaars vragen in te gaan. Dat zorgt ervoor dat de interactie tussen de verschillende leerjaren toeneemt, studenten gemakkelijk just-in-time worden ondersteund en de belasting van het personeel afneemt.

Het kennisplatform is bedoeld voor de meer dan 2000 studenten van de bachelor- en masteropleiding Informatica. Op de lange termijn wil de TU Delft het systeem geschikt maken voor de hele faculteit Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science.

Resultaten

Het kennisplatform wordt het komende jaar geïmplementeerd in de bacheloropleiding Informatica (de masteropleiding volgt een jaar later) en is gebaseerd op Stack Overflow, een populaire vraag- en antwoordsite voor programmeurs en ontwikkelaars. Via een aan de gaming-wereld ontleend scoresysteem kunnen studenten straks ‘reputatiepunten’ verdienen voor goede bijdragen aan de kennisbasis. De verwachting is dat daardoor veel gestelde vragen door de studentengemeenschap worden afgehandeld, waardoor de belasting van het personeel en de onderwijsassistenten afneemt en de studententevredenheid toeneemt.   

Ontwikkelde materialen

Het project loopt tot eind 2021. Dan komt het kennisplatform beschikbaar.

Bekijk alvast de poster StackOverflow in education A cross-cohort gamified Q&A platform.

Lees ook het praktijkverhaal 'Gamified kennisplatform daagt studenten uit om elkaar te helpen'

Stefan Hugtenburg TU Delft

Docent Stefan Hugtenburg legt uit hoe zij studenten via een kennisplatform met spelelementen uitdagen om meer kennis uit te wisselen. Zeker in coronatijd is dat van grote waarde.

Lees zijn verhaal

Contactpersoon voor vragen

 Stefan Hugtenburg S.Hugtenburg@tudelft.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.