eStudybooks: pilot voor het aanbieden van digitale studieboeken

In het eStudybooks-project onderzoeken we, samen met de instellingen, de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. De wensen van instellingen en studenten zijn hierbij leidend. Na een succesvolle proof of concept en pilot, start in september 2019 een tweede pilot.

Studentes met laptop

Studieboeken aanbieden tegen redelijk tarief

Studenten blijken vaak niet over het juiste studiemateriaal te kunnen beschikken: studieboeken zijn te duur en/of er zijn te weinig exemplaren beschikbaar in de bibliotheek van de instelling. Dat kan gevolgen hebben voor studieresultaten, studieplezier en studiesucces. Doel van het eStudybooks-project: studieboeken digitaal aanbieden tegen een redelijk tarief, zodat studenten er altijd en overal, online én offline, over kunnen beschikken via directe, veilige toegang.

Onderzoek naar mogelijke dienstverlening

Samen met onderwijsinstellingen, uitgevers en platformleveranciers heeft SURF in een proof of concept onderzocht hoe studenten en docenten digitale studieboeken aanschaffen en gebruiken. Wij wilden antwoord op de volgende vragen:

  • Aan welke eisen moet een toekomstige dienstverlening voldoen?
  • Via welk proces kan dit gestalte krijgen?
  • Onder welke voorwaarden en afspraken kan een dergelijke dienstverlening in het Nederlandse hoger onderwijs tot stand komen?

Maar bovenal wilden we met eStudybooks onderzoeken welke impact het gebruik van digitale studieboeken heeft op het onderwijs.

Resultaten proof of concept bij Erasmus Universiteit Rotterdam

Begin 2017 hebben we een eerste proof of concept uitgevoerd bij de bacheloropleiding Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Deze leverde veel belangrijke gegevens op:

  • Studenten zijn enthousiast over de snelle en directe toegang tot hun aanbevolen literatuur.
  • Ze waarderen de aangeboden functionaliteiten die de boekenplatforms bieden.
  • De studenten die deelnamen aan de proof of concept, haalden betere studieresultaten dan medestudenten die niet meededen.
  • Een aanzienlijk percentage studenten is bereid een redelijk bedrag voor de service te betalen.

Pilot bij de Hanzehogeschool Groningen

In september 2018 is de Hanzehogeschool Groningen gestart met een eStudybooks-pilot. Hierbij kregen 1.300 eerstejaars studenten van 5 opleidingen de mogelijkheid om een deel van hun boekenlijst als eStudybooks-pakket af te nemen. Ruim 12% van de studenten maakt hier gebruik van. Diverse uitgevers waren bereid deel te nemen aan het experiment en te onderzoeken of met eStudybooks een ander model gerealiseerd kan worden.

Deze pilot leverde de volgende waardevolle gegevens op:

  • Studenten die een abonnement afsluiten, doen dit voornamelijk omdat eStudybooks goedkoper zijn dan reguliere boeken (in deze pilot 45% tot 70%), zij niet hoeven te sjouwen met fysieke boeken en eStudybooks altijd beschikbaar en duurzaam zijn.
  • Studenten die geen abonnement hebben afgesloten gaven aan het niet prettig te vinden om te lezen of te leren vanaf een beeldscherm. Zij overwegen alsnog een abonnement te nemen als eStudybooks ook offline beschikbaar komen of als digitale boeken per stuk besteld kunnen worden.

Vervolgpilot 2019/2020

De pilot met eStudybooks bij de Hanzehogeschool levert zoveel leerpunten op dat alle partijen meewerken aan een vervolgpilot. In deze pilot wil de Hanzehogeschool meer ervaring en kennis opdoen met de leesplatformfunctionaliteit, de rol van de docent en het prijsmodel. Deze pilot start in september 2019.

En verder…

Een aantal andere instellingen waaronder Avans, de Haagse Hogeschool en de Hanzehogeschool, heeft aangegeven verder te willen gaan op de ingeslagen weg.  Samen met SURF en uitgevers werken zij op basis van de ervaring uit de pilots verder aan een haalbaar dienstverleningsmodel. Daarnaast onderzoeken alle stakeholders hoe eStudybooks kan aansluiten bij andere initiatieven op het gebied van open, online, gepersonaliseerd en flexibel onderwijs.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen