eStudybooks: pilot voor het aanbieden van digitale studieboeken

In het eStudybooks-project onderzoeken we, samen met de instellingen, de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. De wensen van instellingen en studenten zijn hierbij leidend. Na een succesvolle proof of concept en pilot, is in september 2019 een tweede pilot van start gegaan.

Studentes met laptop

Studieboeken aanbieden tegen redelijk tarief

Studenten blijken vaak niet over het juiste studiemateriaal te kunnen beschikken: studieboeken zijn te duur en/of er zijn te weinig exemplaren beschikbaar in de bibliotheek van de instelling. Dat kan gevolgen hebben voor studieresultaten, studieplezier en studiesucces. Doel van het eStudybooks-project: studieboeken digitaal aanbieden tegen een redelijk tarief, zodat studenten er altijd en overal, online én offline, over kunnen beschikken via directe, veilige toegang.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen