Ethical dilemmas in communication

De Universiteit van Amsterdam ontwikkelde een MOOC om de kennis over communicatie-ethiek breder toegankelijk te maken voor studenten en professioneel geïnteresseerden. De MOOC zorgde voor een verbeterde cursus en een hogere waardering voor het onderwijs door studenten.

Projecten geesteswetenschappen

Instelling

Universiteit van Amsterdam

Doel en doelgroep

In het blended learning-project Ethical dilemmas in communication (2016-2017) ontwikkelde de UvA een MOOC voor een open, online variant van het bestaande bachelorvak Ethical Dilemmas in Communication. Steeds meer communicatieprofessionals toonden interesse in het vak; bovendien konden veel derdejaarsstudenten Communicatiewetenschap het vak niet volgen omdat zij gelijktijdig een stage deden. Met de online variant van de cursus wordt in beide vragen voorzien.

Resultaten

Het belangrijkste resultaat is de MOOC. De MOOC bevat 24 kennisclips met bijbehorende kennisvragen, toepassingsopdrachten, reflectievragen en modelantwoorden, een overkoepelende kennistest en een peer-reviewopdracht. De MOOC behandelt drie onderwerpen: theoretische bouwstenen, media governance en communicatie-ethiek in de praktijk.

Met dit project zijn de volgende resultaten behaald:

  • Kwaliteitsverbetering bachelorvak Communicatie-ethiek door academische literatuur aan te vullen met kennisclips.
  • De blended learning-groep waardeert de cursus significant hoger voor het stimuleren van actief onderwijs dan de studenten die het vak offline volgden.

Ontwikkelde materialen

Alle materialen zijn beschikbaar onder de CC BY-NC 4.0.

Tips

  • Investeer voldoende tijd om zo veel mogelijk docenten te betrekken om draagvlak en een actieve kenniscommunity te creëren.
  • Gebruik bij kennisclips zo min mogelijk ‘talking heads’ en breng de boodschap grafisch, zodat kennis beter blijft hangen en gemakkelijker te reproduceren is.
  • Laat bij reflectieve open vragen meerdere modelantwoorden zien, zodat de student zelf kan beoordelen hoe verschillend een goed antwoord kan zijn.

Contactpersoon voor vragen

Elgin Blankwater, blankwater@uva.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.