Ethics Education for Engineers

Met het project Ethics Education for Engineers willen de instellingen zo'n 60 ethische CBEs publiceren, zodat docenten van de 4 instellingen (en daarbuiten) de cases kunnen (her)gebruiken in ethiekonderwijs aan studenten van ingenieursopleidingen.

Open leermaterialen

Instelling

Technische Universiteit Eindhoven (TUe), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Universiteit Twente (UT) en Wageningen University & Research (WUR), samenwerkend in het 4TU Centre for Ethics and Technology (4TU.Ethics).

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is om 60 ethische CBEs op een eenduidige, gestructureerde en open manier te publiceren. Op deze manier kunnen alle opleidingen van de betrokken instellingen gebruikmaken van de cases in hun ethiekonderwijs. Voor alle studenten aan de TU’s is dit relevant, aangezien ze meestal minstens één vak ethiek volgen. Naast studenten hebben ook docenten baat bij een efficiënte manier om actueel materiaal over ethiek te ontwikkelen en te delen. Ook kunnen (inter)nationale onderwijspartners van 4TU.Ethics en beroepsorganisaties als het Koninklijke Instituut Van Engineers (KIVI) de CBEs gebruiken.

Resultaten

Het project Ethics Education of Engineers levert een framework en productieproces op voor de publicatie van CBEs. Binnen dit framework zijn in eerste instantie 60 CBEs gepubliceerd. De CBEs zijn ingedeeld langs meerdere invalshoeken: ‘technologieën’, ‘theoretisch perspectieven’ en ‘technisch-ethische problemen’. Deze komen samen in een flexibele interface waarin ook via een zogeheten ‘vakvocabulaire’ gezocht kan worden. 

De technologieën worden gegroepeerd in de volgende drie clusters:

  • Digitale technologieën
  • Bio- and medische technologieën
  • Milieu- en duurzame technologieën

CBEs zijn beschikbaar in de vorm van downloadbare pakketten met documenten voor docent en student. Die pakketten bevatten een casusbeschrijving, een beschrijving van de aanpak die in de oefening moet worden gevolgd en een voorbeelduitwerking. Het is de bedoeling dat (een deel van) de CBEs ook beschikbaar komt voor online zelfstudie.

Contactpersoon voor vragen

Tijn Borghuis, v.a.j.borghuis@tue.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2019 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.