Expertgroep Netwerken

Via de expertgroep Netwerken informeert SURF over ontwikkelingen rondom het vaste én draadvrije netwerk. Ook vraagt SURF de expertgroep om mee te denken en input te leveren, in de vorm van pilots, testgroepen en klankbordgroepen. Het is dé plek om nauw betrokken te zijn bij netwerkontwikkeling binnen SURF.

Groep mensen staand voor een groot scherm met elkaar in overleg

Denk én doe mee met SURF-netwerkontwikkelingen

Vind jij het leuk om dichter betrokken te zijn bij activiteiten en ontwikkelingen rondom het netwerk die zich bij SURF afspelen? Wil je met ons meedenken of zelf aan de knoppen zitten? Over allerlei onderwerpen: van vast tot draadvrij, van bètaversie tot proof-of-concept. Meld je dan aan voor de expertgroep Netwerken. 

Doel

Via de expertgroep Netwerken wil SURF zijn klanten en leden betrekken bij netwerkontwikkeling, zodat SURF innovaties en diensten kan ontwikkelen die goed aansluiten bij de wensen en behoeften. 

Voor wie?

De expertgroep Netwerken is bedoeld voor iedereen die zich intensief bezighoudt met het netwerk, vast én draadvrij. Zoals netwerkbeheerders en -verantwoordelijken, wifispecialisten en onderzoekers die onderzoek doen naar netwerktechnologie. De expertgroep Netwerken is open voor iedereen verbonden aan een onderwijs- en/of onderzoeksinstelling in Nederland: mbo, hbo, universiteiten, UMC’s en research+.

Wat betekent meedoen?

Na aanmelding ontvang je met enige regelmaat een netwerkexperts-mailing. In deze mailing staan per onderwerp updates en oproepen voor pilots, proofs of concept, testgroepen en klankbordgroepen. In de oproepen geven we van tevoren duidelijkheid over wat je van ons kan verwachten en wat we van jou verwachten: wat voor kennis nodig is, hoeveel tijdsbesteding, hoeveel mensen gezocht worden en in welke periode. Je kunt per oproep besluiten of je deelneemt of niet en bent tot niets verplicht. De resultaten geven we terug aan de hele expertgroep.

Wat gebeurt er met je input?

Jouw input helpt SURF in de doorontwikkeling van een excellente netwerkinfrastructuur voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Alle input is adviserend en niet-bindend. Relevante resultaten brengen we naar de Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC’s) en Programma Adviesraad (PAR) die formeel inspraak hebben. Daarnaast koppelen we de resultaten terug aan de hele expertgroep.

Aanmelden en meer informatie