Stappenplan Beleid voor open leermaterialen

Het ontwikkelen, delen en hergebruiken van open leermaterialen kan een belangrijke stap zijn om de kwaliteit en efficiëntie van het hoger onderwijs te verbeteren. Via beleid kun je bewustwording creëren en formaliseren. Lees hier stap voor stap hoe dat kan.

studenten Universiteit Wageningen studeren

Experts aan het woord

Bij het samenstellen van dit stappenplan is met veel experts gesproken. Op deze pagina vind je een overzicht van de interviews. Laat je inspireren!

Ton Gloudemans, Inholland

Ton Gloudemans

"Docenten vinden het makkelijk om zelf de regie te voeren op het onderwijsmateriaal, maar zijn minder gericht op de noden van de opleiding of instelling als geheel." Lees wat Ton Gloudemans, informatiearchitect en projectleider open leermaterialen bij Hogeschool Inholland, zegt over een efficïentere onderwijspraktijk.

Etienne Verheijck, Universiteit van Amsterdam

Etienne Verheijk interview stappenplan beleid

"Hoe open willen we onze onderwijsmaterialen delen? Wat betekent open eigenlijk voor ons?" Etienne Verheijck is vice-provoost van het Centre for Innovation and Learning and Teaching (CILT) van de Universiteit van Amsterdam en vertelt meer over onderwijsinnovatie bij de Universiteit van Amsterdam.

Rogier Schumacher, Universiteit Utrecht

Rogier Schumacher

"Het ligt voor de hand om het onderwijsmateriaal uit de facultaire silo´s te halen, zodat het vanzelfsprekender wordt dat het circuleert. In het kader van public engagement proberen we onze kennis met de samenleving te delen." Lees het interview met Rogier Schumacher, faculty liaison Geesteswetenschappen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Martijn Ouwehand, TU Delft

Martijn Ouwehand

"Ons dilemma: kunnen we geld vragen voor een licentie voor een gratis cursus?" Martijn Ouwehand, product manager Open Education bij de TU Delft, vertelt over open licensing

Arjan Schalken, VU

Arjan Schalken

"Op den duur ontstaat zowel vanuit de onderwijsvisie als de dagelijkse praktijk behoefte aan goede randvoorwaarden. Beleid is daar eentje van. Het wordt iets dat docenten helpt, in plaats van dat het van bovenaf over ze heen wordt gegooid." Arjan Schalken, adjunct-directeur van de Vrije Universiteit, vertelt over beleid voor open leermaterialen.

Gerlien Klein en Ank Boersma, Hanzehogeschool Groningen

Gerlien Klein

"Onder leiding van een regievoerder Open en Online leermaterialen willen we bereiken dat delen en hergebruik van leermaterialen binnen de instelling gemeengoed wordt.” Lees het interview met Ank Boersma, onderwijsadviseur aan de Hanzehogeschool Groningen en Gerlien Klein, regiovoerder Open en online leermaterialen Hanzehogeschool Groningen