Vlootshow SURF Onderwijsdagen 2020

Tijdens de Vlootshow steken onderwijsinstellingen, het Versnellingsplan, leveranciers en SURF van wal met korte videopresentaties van 2 minuten. Laat je inspireren! De vlootshow is het podium waar je gave tools, projecten en praktijkvoorbeelden ontdekt.

OWD20 vlootshow - homepage

Extended reality

Virtual reality en augmented reality kunnen het leerproces ondersteunen, maar hoe?

VR-game i-Labyrint

Hogeschool Utrecht

i-Labyrint is speciaal voor Hogeschool Utrecht ontwikkeld en is uniek binnen het hoger onderwijs.  Studenten oefenen vaardigheden rondom het zoeken, gebruiken en beoordelen van informatie op een interactieve manier door games te spelen en korte animaties te bekijken. i-Labyrint kan plaats- en tijdonafhankelijk gespeeld worden zowel op een VR-bril als op de laptop. Theorie kan op een later moment via de mail terug gelezen worden. Hierdoor is het voor meerdere leerstijlen aansprekend. Deze digitale instructievorm sluit perfect aan bij de huidige noodzaak voor afstandsonderwijs. Maar ook bij het hybride onderwijs van de toekomst. Meer informatie


EHBO en anatomie in Mixed Reality

Friesland College, AR productions

Door gebruik te maken van extended-reality-technologie ga je voor trainings- en opleidingsmodules die volledig passen in de digitale wereld waarin we leven. Het Friesland College en AR-Producties zetten met de Medical Reality Expert-applicatie de eerste stappen in interactief, digitaal onderwijs dat aansluit bij de huidige tijd. Met de Medical Reality Expert applicatie ga je voor het bevorderen van actief leren. Bovendien maakt het leren leuker en kunnen studenten de leerstof overal terugkijken middels een smartphone of tablet! Is jouw onderwijsinstelling klaar voor interactief en digitaal onderwijs? Neem dan contact op met AR-Producties via maurice@ar-producties.nl


XR ERA: XR community voor HO

Universiteit Leiden

Extended reality (XR) is bezig aan een opmars in het hoger onderwijs. Om kennis, applicaties en best practices te delen, hebben diverse onderwijsinstellingen onder leiding van de Universiteit Leiden XR ERA opgericht, een community voor XR in het onderwijs. XR ERA is een open platform, een community voor mensen die met extended reality in het onderwijs en wetenschap werken, of het nu ontwikkeling, implementatie of gebruik is. Het doel: onderwijs en wetenschappelijk onderzoek verbeteren door gebruik van XR. Meer informatie


Cognitieve ondersteuning met AR

Kim Dekeyser (KU Leuven)

Cognitieve ondersteuning bij opleiding en begeleiding van assemblagetaken met behulp van virtual reality en augmented reality op de werkvloer en tijdens beroepgerichte en technische vorming.  Meer informatie


Orde in de virtuele kleuterklas

Jolien Mouw (Rijksuniversiteit Groningen)

Aankomende leerkrachten geven aan dat zij tijdens hun opleiding onvoldoende voorbereid worden op het constructief aanpakken van ordeproblemen, vooral wanneer leren gesitueerd is in een onoverzichtelijke en dynamische setting zoals een kleuterklas. Ook blijkt de vertaalslag van klassenmanagementtheorieën naar de kleuterklaspraktijk vaak een uitdaging. Daarom hebben we een interactieve virtual-reality-kleuterklas ontwikkeld. Zodra onze tweedejaars studenten de Head-Mounted Display opzetten staan ze midden in een virtuele, maar levensechte klas. Terwijl de student een kringactiviteit verzorgt, vertonen 20 kleuter(avatar)s allerlei (verstorende) gedragingen. In de VR-omgeving kunnen studenten veilig experimenteren met geleerde reactieve en preventieve kleuterklassenmanagementstrategieën en de uitwerking op gedrag op realistische wijze ervaren. Contact: j.m.mouw@rug.nl


Virtual Reality in Practica

Harry Bitter (Wageningen University & Research), Rijksuniversiteit Groningen

Het doel van dit project is om een multidimensionale VR-applicatie te ontwikkelen en te testen. Die applicatie is bedoeld om praktische, complexe laboratoriumvaardigheden aan te leren aan studenten. Het is een veilige oefenomgeving die zeker goed toegepast kan worden tijdens de huidige coronacrisis. We willen naast het ontwikkelen en delen van de app ook onderzoek doen naar de gevolgen op het leerproces van de student en op de onderwijskwaliteit. Contact: harry.bitter@wur.nl. Meer informatie