FEEdback Digital Imaging Tool (FEED-IT)

Dit project is bedoeld om studenten geneeskunde te leren medische (radiologische) beelden beter te interpreteren. Daarvoor wordt een e-learningmodule ontwikkeld, die ingebed wordt in het onderwijs. Door te werken met vragen en feedback wordt de intensiteit van de training vergroot.

Beeldscherm

Instelling

UMC Utrecht

Doel en doelgroep

Met dit project willen de ontwikkelaars eerste- en tweedejaars studenten geneeskunde beter voorbereiden op de practica in het radiologieonderwijs. Studenten moeten leren om medische (radiologische) beelden correct te beoordelen. Dit project wil de vaardigheden op dit vlak stimuleren door een e-learning met anatomische beelden in te bouwen in het onderwijs.

In het project wordt de werkwijze van een radioloog benaderd door de studenten in staat te stellen de anatomische beelden te manipuleren. Ze kunnen bijvoorbeeld de kijkrichting of het contrast aanpassen. Bovendien krijgen de studenten anatomievragen aangeboden, waarbij ze feedback krijgen op hun antwoorden. 

Het project richt zich op eerste- en tweedejaars studenten geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.. De resultaten zijn ook te gebruiken door andere (geneeskunde)opleidingen.  

Resultaten

Het project levert zowel technische als onderwijskundige resultaten op. De technische resultaten zijn:

  1. Een e-learningmodule met anatomievragen op verschillende moeilijkheidsniveaus en feedback (zelfstudie) voor eerste- en tweedejaars studenten geneeskunde;
  2. Een praktische handleiding voor docenten met informatie over het gebruik van beelden en feedback in de e-learning;
  3. Een werkbare versie van een dashboard voor de docent, die gebruikt kan worden tijdens een practicum.

Het belangrijkste onderwijskunde resultaat is dat geneeskundestudenten in staat worden gesteld om anatomische beelden te manipuleren en te oefenen met anatomievragen. Voor docenten is het belangrijk dat ze de antwoorden op deze vragen kunnen verzamelen om het practicum beter voor te bereiden.

Ontwikkelde materialen

Het project wordt in fases ontwikkeld. Uiteindelijk komen de volgende deliverables beschikbaar:

  • Een website met e-learning over anatomische beelden, inclusief vragen en feedback;
  • Een dashboard met koppeling voor het lezen van antwoorden op anatomische vragen;
  • Drie handleidingen.

Contactpersoon voor vragen

Koen Vincken (k.vincken@umcutrecht.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.