Flexibel onderwijs organiseren

Flexibilisering van het onderwijs gaat over instellingsgrenzen heen. Om zo flexibiliteit in het curriculum vorm te geven en mobiliteit van studenten gemakkelijk te faciliteren. Afspraken en standaarden spelen hierbij een grote rol om voorzieningen op elkaar aan te laten sluiten. SURF biedt ondersteuning bij initiatieven voor leven lang ontwikkelen.

Hard werkende studenten in bibliotheek

Flexibel onderwijs in de praktijk

Laat je inspireren door de mooie praktijkvoorbeelden van diverse onderwijsinstellingen in Nederland.

Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen geven edubadges uit

Voorbeelden edubadges

Meer dan 25 instellingen geven edubadges uit. Ontdek de ervaringen van Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, mboRijnland en andere instellingen die al eerste stappen zetten om edubadges in de praktijk toe te passen.

Vak volgen aan een andere universiteit

Studentmobiliteit

We willen het voor studenten een stuk makkelijker maken om vakken bij andere onderwijsinstellingen te volgen. Op zo’n manier dat studenten de regie over hun data houden, en hun privacy dus beschermd is. De UU, TU/e en WUR experimenteren binnen het project Studentmobiliteit van de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan met de ontwikkelde infrastructuur van SURF. Ook de alliantie met TU Delft, Leiden university, Erasmus universiteit gaan in 2022 van start met de pilot.

Lees meer over de pilot op de website van Versnellingsplan

Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs: 6 praktijkcasussen

Praktijkcasussen onderwijslogistiek

6 instellingen laten zien hoe zij de flexibilisering vormgeven in het rapport Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Houd jij je bezig met de organisatie van flexibel onderwijs binnen een hoger onderwijsinstelling? Dit rapport laat zien hoe andere instellingen dit aanpakten.

Lees de publicatie

Projecten Stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data

Studenten individueel aan tafels in open ruimte met verschillende devices

Codarts, Wageningen University, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven experimenteerden in 2019 met het ontsluiten en uitwisselen van onderwijsaanbod-data uit verschillende bronsystemen via de Open Onderwijs API. Er zijn maar liefst 10.000 onderwijseenheden gepresenteerd.

Lees meer over de stimuleringsregeling