Flipping Education in Research Methods

De Universiteit Twente ontwikkelde 60 korte Engelstalige video’s met uitleg over methoden en technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Veel eerstejaarsstudenten hebben namelijk moeite met het vak waarin die methoden en technieken worden behandeld.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Instelling

Universiteit Twente

Doel en doelgroep

Het doel van het project Flipping Education in Research Methods is om studenten via video’s meer uitleg te geven over methoden en technieken voor sociaal wetenschappelijk onderzoek. Door video’s te gebruiken in combinatie met oefenmateriaal, hebben docenten meer tijd voor interactie met studenten. Veel traditionele hoorcolleges zijn namelijk overbodig als de studenten de video’s kunnen gebruiken. Ook kunnen studenten extra tijd besteden aan het maken van opdrachten. De stof beklijft zo beter en de studenten kunnen die beter toepassen in andere vakken.

Resultaten

De Universiteit Twente ontwikkelde 60 video’s, die gebaseerd zijn op kernbegrippen uit de leerdoelen van de onderwijslijn methoden en technieken. Ook is er oefenmateriaal beschikbaar voor studenten en een handleiding voor docenten.

 

De video’s, opdrachten en handleiding worden gebruikt in vier opleidingen en in het pre-masteronderwijs. Ze vervangen daar hoorcolleges. Een substantieel deel van de video’s wordt ook in andere vakken gebruikt. De gehele populatie studenten beoordeelde de video’s gemiddeld positief op begrijpelijkheid, leerzaamheid en flexibele inzet.

Ontwikkelde materialen

Er is een wiki met het oefenmateriaal en de video’s en ook is er een handleiding voor docenten beschikbaar.

Tips

  • Houd er rekening mee dat het ontwikkelen van nieuwe materialen en nieuwe vormen van onderwijs veel tijd kost.
  • Begin bij de basis en zorg voor duidelijke leerdoelen.
  • Deel niet alleen de vídeo’s met anderen, maar ook achterliggende materialen zoals plaatjes, scripts of apps. Zo kan iedere docent zich de leermaterialen eigen maken.
  • Maak anderen medeverantwoordelijk, zodat het project door meer mensen wordt gedragen. Alleen dan gaat het leven en werken.

Contactpersoon voor vragen

Henk van der Kolk, h.vanderkolk@utwente.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.