Flipping the Master

Meer just-in-time onderwijs, activerende werkvormen en een efficiënter gebruik van de contacttijd. Dat zijn de belangrijkste doelen van Flipping the Master, een project waarmee het Erasmus MC de vernieuwing van de master geneeskunde een belangrijke impuls heeft gegeven. 

medische projecten

Het geneesmiddel van de week – hoe studenten leren van korte video’s

Hoe kunnen artsen in opleiding gestaag geneesmiddelenkennis opbouwen? Ze studeren ‘medicijnen’ maar hebben vaak toch onvoldoende kennis over medicijnen, of vinden het lastig die kennis op te doen. Vijf jaar geleden ontstond er een mooi plan. ‘Het geneesmiddel van de week’: een serie korte video’s. We nemen je graag mee in onze aanpak en wat dat heeft opgeleverd.

Lees de blog

Instelling

Erasmus MC

Doel en doelgroep

Tot voor kort doorliepen masterstudenten geneeskunde voorafgaand aan hun klinische stages (co-schappen) een lang onderwijsblok met veel colleges. Om de effectiviteit van dit blok te verhogen, riep Erasmus MC ‘Flipping the Master’ in het leven: een open online onderwijsprogramma, dat een belangrijke rol speelt in het vernieuwde masterprogramma. In het nieuwe programma doorlopen studenten voor elk co-schap een blok van 4 á 6 weken, waarin ze een aantal kennis- en vaardigheidsonderdelen online volgen. Door de inzet van kennisclips, interactieve e-modules en virtual patient cases wordt het contactonderwijs meer activerend. Hierdoor neemt het rendement toe en kan de expertise van de docent efficiënter worden gebruikt.

Resultaten

  • Het open online onderwijsprogramma bestaat uit twaalf virtual patient cases, waarbij studenten leren diagnoses te stellen. Net als de huisarts moet de student daarbij efficiënt gebruik maken van de tijd; elke vraag of actie kost punten.
  • Verder zijn in het programma 40 interactieve e-modules opgenomen, met verschillende typen oefeningen (met feedback) en veel multimedia.
  • Een ander belangrijk onderdeel van het programma zijn 99 video lectures of kennisclips voor het geneesmiddelenonderwijs. Elke video bespreekt de belangrijkste indicaties, werking, bijzondere kenmerken of onderzoeksresultaten van het ‘geneesmiddel van de week’.

Bij het ontwikkelen van het online programma zijn drie ondersteunende documenten gemaakt, die instellingen en docenten helpen bij het voorbereiden en realiseren van online onderwijs.

Ontwikkelde materialen

Tips

Besteed aandacht aan de vraag hoe het contactonderwijs verandert door online voorbereiding.

Contactpersoon voor vragen

Mary Dankbaar:  m.dankbaar@erasmusmc.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2015-2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.