Futuring: een blik naar de toekomst

Nieuwe technologieën als AI, XR, edge en quantum maken impactvolle toepassingen mogelijk. Wat betekent dit voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen? Met futuring kijken we vooruit en spelen we sneller en efficiënter in op ontwikkelingen. Zo maken we gezamenlijk betere strategische keuzes voor de toekomst.

Futuring at SURF

Future Campus-project: scenario’s voor de campus van morgen

Kan je onderwijs van morgen nog wel geven op de campus van vandaag? Het onderwijs heeft zich de afgelopen eeuw flink ontwikkeld en ook de wereld om ons heen verandert snel. Toch is de campus bijna hetzelfde gebleven. Met het project Future Campus gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe ziet de campus eruit in 2040?

Anticiperen op de toekomst

Maatschappelijke, onderwijskundige en technologische ontwikkelingen beïnvloeden hoe de campus wordt gebruikt. Centraal staan de vragen: hoe ziet de campus er mogelijk uit in 2040? Wat doen we online en wat op locatie? En hoe zien die omgevingen er dan uit? Samen met experts vanuit verschillende disciplines en met studenten, werken we aan toekomstscenario’s. Met deze scenario’s kunnen we beter anticiperen op de toekomst. We brengen samen wat er gebeurt op het gebied van campusinnovatie en gaan met instellingen in gesprek over de campus van de toekomst. De verkenning is een project van één jaar en loopt heel 2023.

Doelen

We willen in het project Future Campus nauw samenwerken met het onderwijsveld en alle belangrijke stakeholders om een toekomstbeeld van de campus te creëren dat onze doelen optimaal dient, namelijk:

  • De sector inspireren en aanzetten tot campusontwikkeling
  • Anticiperen op de toekomst, gericht op continuïteit
  • De nationale kennisbasis rondom campusontwikkeling versterken
  • Verbinden om samenwerking en kennisdeling te bevorderen

Aanpak van het project

Het project kent een gefaseerde aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse design-thinking- en futuring-methodieken. Ook staan twee grote werkvormen centraal; de ‘Double Diamond’-aanpak en de futuring-methode ‘Scenario building’.

Lees het blog met meer uitleg over de aanpak

Trendrapport Future Campus: een blik op de toekomst van de campus in 2040  

Dit SURF-trendrapport beschrijft dertien belangrijke trends die van invloed zijn op de ontwikkeling van de campus in het mbo, hbo en wo in 2040. Laat je inspireren bij de ontwikkeling van jouw toekomstscenario’s! 

Download het trendrapport

Ontvang de Futuring-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van dit project en andere futuring-activiteiten van SURF. We informeren je elk kwartaal over de ontwikkelingen rondom nieuwe technologieën en voortgang van projecten.

Aanmelden