Geleerde lessen: adviezen van projectleiders stimuleringsregeling Open en online onderwijs

De projecten uit de eerste en tweede ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs en de boegbeeldprojecten over open leermaterialen zijn afgerond. In deze uitgave delen de projectleiders hun geleerde lessen: wat moet je weten als je met soortgelijke projecten aan de slag gaat?

Studenten Hogeschool Utrecht

Geleerde lessen: adviezen van projectleiders stimuleringsregeling Open en online onderwijs

De projecten uit de eerste en tweede ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs en de boegbeeldprojecten over open leermaterialen zijn afgerond. In deze uitgave delen de projectleiders hun geleerde lessen: wat moet je weten als je met soortgelijke projecten aan de slag gaat?

Geleerde lessen per thema

Deze uitgave geeft een overzicht van de geleerde lessen per thema:

  • organisatie van projecten
  • online onderwijs vormgeven
  • productie van videomateriaal
  • werken met open leermaterialen

De adviezen van de projectleiders bieden handvatten voor jou als je onderwijs wil herontwerpen met online elementen en gebruik van open leermaterialen.

Laat studenten van elkaar leren en inzichten delen:

"Studenten en cursisten waarderen het om elkaars ideeën te lezen en beoordelen. Geef ze instructies voor feedback geven en Rubrics om werk van medestudenten te beoordelen."

Mark de Reuver, TU Delft

Over de boegbeeldprojecten

In de strategische agenda van het ministerie van OCW 'HO2025, de waarde(n) van weten' staat de ambitie dat docenten in 2025 al hun lesmateriaal delen. Om het delen en hergebruiken van lesmateriaal te bevorderen, werkten instellingen in het hoger onderwijs aan twee zogenoemde boegbeeldprojecten: hbo Verpleegkunde en Wiskunde.

Bij online onderwijs blijft begeleiding noodzakelijk:

"Studenten werken zelfstandig, maar hebben nog steeds begeleiding nodig! De voorbereiding en nabespreking van de online fietsexcursie is essentieel om theorie en ervaring aan elkaar te koppelen."

Wouter Marra, Universiteit Utrecht

Geleerde lessen: adviezen van projectleiders stimuleringsregeling Open en online onderwijs
Geleerde lessen stimuleringsregeling en boegbeeldprojecten