Good practice Online masters van Wageningen University

Wageningen University realiseerde 2 complete online masteropleidingen, met behoud van interactie en vakinhoud zoals in het campusonderwijs. De universiteit bereikt hiermee niet alleen nieuwe doelgroepen, de ontwikkeling van de online masters blijkt ook een katalysator te zijn voor een bredere onderwijsvernieuwing.

2 personen luisteren aandachtig

Wageningen X

Onder de titel ‘Wageningen X’ werkt Wageningen stapsgewijs toe naar een volledige integratie van het online én offline studieaanbod, om daarmee voor iedere student een flexibel programma te bieden. De 2 online masters, 'Nutritional Epidemiology and Public Health' en 'Plant Breeding', vormen daarin, samen met de MOOC’s op edX, de eerste stappen op weg naar een rijk studieaanbod dat aansluit bij iedere gewenste manier van studeren.

Gelijkwaardige leerervaring

Studenten in de online master volgen een herontworpen studieprogramma waarmee de studenten hetzelfde aantal studiepunten kunnen verdienen als de campusstudenten. Kennisclips vormen de basis van de theoretische kennis in de online masters. Het asynchrone karakter van de masters biedt studenten veel vrijheid om zelf te bepalen wanneer zij studeren om zo hun studie goed op hun werk- en privéleven af te kunnen stemmen; onderwijs op maat dus voor een diverse groep studenten. De online masters bieden studenten via verschillende digitale tools een gelijkwaardige leerervaring als in het campusonderwijs.

Online masters als katalysator voor onderwijsinnovatie

Wageningen University is bezig om het hele onderwijsmodel te veranderen. Vakken uit de online masters moeten bijvoorbeeld ook beschikbaar worden voor campusstudenten. Zodat ook zij meer in hun eigen tijd en op hun eigen tempo kunnen studeren, meer flexibiliteit krijgen in de roostering en zo studie en privé beter kunnen combineren.

Meer informatie