Good practice: reviews van peers Universiteit Leiden

Pascal Haazebroek, docent psychologie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden en medeoprichter van Pitch2Peer, gebruikt de softwaredienst Pitch2Peer waarmee studenten elkaars opdrachten beoordelen en uitgebreidere en persoonlijkere feedback krijgen op hun werk dan na een traditionele groepspresentatie.

2 personen luisteren aandachtig

Studenten zien en beoordelen elkaars werk met Pitch2Peer

Pascal Haazebroek: "Lesgeven is een balans vinden tussen structuur bieden en studenten de ruimte geven om zelf actief met de stof bezig te zijn. Binnen de criteria van de opdrachtomschrijving wil je de student aanmoedigen om creatief te zijn. Pitch2Peer is bij uitstek een tool om dat voor elkaar te krijgen. Doordat de studenten elkaars werk zien en beoordelen, daag je ze uit om hun kans te grijpen om succes te hebben bij hun peers.” Door hun competitieve en creatieve kant aan te spreken, stimuleert Pitch2Peer onderwijs op maat, waarin de studenten zichzelf en hun capaciteiten optimaal laten zien. Lees het volledige praktijkverhaal van Pitch2Peer.

Onderwijs op maat in de praktijk

Veel onderwijsinstellingen experimenteren met onderwijs op maat: zij willen studenten flexibel en persoonlijk onderwijs aanbieden, zowel inhoudelijk (wat leer je) als procesmatig (hoe leer je). Hoe kan ict worden ingezet voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren, verschillende onderwijsvormen, differentiatie naar tempo en niveau, en meer keuzeruimte per student?