Stappenplan Vakcommunity open leermaterialen

Als je open leermaterialen maakt, deelt en hergebruikt, is samenwerking met andere docenten heel belangrijk. In een actieve vakcommunity wordt samenwerken makkelijker. Met dit stappenplan bouw je een community rond open leermaterialen op. Heb je al een community, dan helpt dit stappenplan je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen.

Oudere man met jongere man kijkend naar interactief scherm

Good practice Vakcommunity Samenwerkingsgroep Lerarenopleidingen Wiskunde tweedegraads

Lees hier de good practice over de Vakcommunity Samenwerkingsgroep Lerarenopleidingen Wiskunde tweedegraads.

logo wiskunde en didactiek

Theo van den Bogaart, onderzoeker en lerarenopleider wiskunde bij de Hogeschool Utrecht: 'In de vakcommunity van de Samenwerkingsgroep Lerarenopleidingen Wiskunde tweedegraads (SLW) zijn alle hogescholen met een lerarenopleiding wiskunde opgenomen. Bijzonder is dat ook de commerciële opleidingen deelnemen. Onze doelstelling is het verbeteren van het onderwijs in de vakdidactiek aan lerarenopleidingen wiskunde. Het is een kleine wereld. Toen er in het verleden een paar instellingen uitvielen uit de samenwerking, hebben we een brief aan de directies gestuurd. Dat hielp. Instellingen hebben inmiddels het gevoel dat ze de boot missen als ze niet meedoen. Deelname aan de vakcommunity is een manier om je collega's beter te leren kennen en op een leuke manier met je vak bezig te zijn.

De vakcommunity is weinig hiërarchisch. Sinds kort hebben we meerdere voorzitters, die het dagelijks bestuur vormen. Daarnaast hebben  alle leden de rol van 'maker' van leermaterialen. Dat kunnen video's zijn, artikelen, lesmodules, et cetera. Vijf keer per jaar komen we een dagdeel bij elkaar met alle leden. Dan vormen we subgroepjes die samen opleidingsmaterialen ontwikkelen. Vanwege corona vinden alle bijeenkomsten momenteel op afstand plaats. Ook auteurs van buiten SLW worden uitgenodigd om mee te schrijven aan leermaterialen.

Het is belangrijk om regelmatig af te spreken, want iedereen heeft het druk en de bijeenkomsten vormen een logische deadline voor nieuwe materialen. Door te werken in subgroepen organiseren we een compact netwerk, waarin we samen van gedachten wisselen. Bovendien geven de subgroepen wat druk om aan het opleidingsmateriaal te werken.

Voor onze website met leermaterialen wiskundedidactiek.nl kozen we expres niet voor een platform van een instelling, maar voor de tool Weebly. Het optuigen van een ict-systeem volgens geformaliseerde paden kan enorm vertragen. Voor de continuïteit is onze werkwijze weliswaar soms minder handig, maar wij geloven in iets opbouwen van onderaf.'

Tips van Theo

  1. Kies voor houtje-touwtje, niet voor structureren en bureaucratiseren. Weersta de verleiding om alles af te dichten.
  2. Stel samen inhoudelijke doelen vast en werk in kleine groepjes volgens een cyclisch proces: kom bijvoorbeeld om de twee maanden bij elkaar, geef feedback op ontwikkelde leermaterialen en ga meteen door met het volgende leermateriaal waaraan je wil werken.
  3. De motivatie van de leden is essentieel voor het succes van een vakcommunity. Het topdown opstarten van een vakcommunity werkt daarom minder goed.

Factsheet SLW

  • Aantal leden: 11
  • Doelgroep: lerarenopleiders en uiteindelijk ook leraren wiskunde
  • Instellingen: Driestar, Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool, Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, NCOI, NHLStenden Hogeschool, Saxion, Windesheim
  • Oprichtingsdatum: 'organisch gegroeid, al sinds pre-internet'
  • Aantal leermaterialen: ongeveer 20 video's, 8 lesmodules, 8 boeken en 4 artikelen
  • Voornaamste doel: het verbeteren van onderwijs in vakdidactiek voor lerarenopleidingen wiskunde door het  samen ontwikkelen en delen van leermaterialen
  • Meer informatie: wiskundedidactiek.nl