HAN en UMCG in gesprek

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zocht een goede tool om snel online enquêtes te houden binnen en buiten de hogeschool. In het onderwijs van academisch ziekenhuis UMCG staat bijbrengen van de juiste competenties en monitoren van ontwikkeling bij studenten centraal. Parantion Web Survey voorziet hen in deze softwarebehoeften.

Studenten achter computer

Eigentijdse enquêtes maken met Easion Survey

Marc Gersen heeft een dubbele functie bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij is beleidsmedewerker op de stafafdeling HR van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als onderzoeker actief bij het lectoraat Human Resource Management. In beide functies gebruikt Gersen Easion Survey. “Vorig jaar zijn we met Easion gestart. Daarvoor gebruikten we voorganger Parantion Web Survey. Aan mijn onderzoeken doen gemiddeld zo’n 300 tot 3600 respondenten mee. Met Easion zetten we enquêtes uit binnen en buiten de hogeschool. De vragenlijsten die je kunt maken, hebben een eigentijdse uitstraling. Ook kun je foto’s, logo’s en dergelijke aan een vragenlijst toevoegen. Bij het gebruik van Easion zijn handige functionaliteiten voorhanden. Data hoef je niet meer per se te exporteren naar bijvoorbeeld Excel om er grafieken van te maken, dat kan ook in Easion.”

Belangrijk voorwaarde: goed en veilig data opslaan

Een belangrijke voorwaarde voor Gersen is dat verzamelde data goed en veilig zijn opgeslagen. “Ik ben op dit moment met een intern onderzoek naar werkdruk bezig. Deze privacygevoelige informatie moet 100 procent beschermd zijn. Met ‘goed’ bedoel ik dat data niet per ongeluk gewist worden, als je bijvoorbeeld uit het systeem wordt gegooid. Het geeft me een prettig gevoel dat ik data altijd terug kan halen, want bij Easion staan ze extern op een beveiligde server. Het duurt even voor je Easion in de vingers hebt. Daar moet je als onderzoeker wat tijd in investeren. Gaandeweg het gebruik van het programma word je daar steeds handiger in. De ondersteuning vanuit Parantion is bovendien vriendelijk en geduldig.”

Competentieontwikkeling met Scorion Talent

Fransje Okker is onderwijsconsulent in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en ondersteunt de docenten – artsen en tandartsen – bij het inrichten van het onderwijs. Om artsen op te leiden die zijn toegerust op de continu veranderende zorg, is de ontwikkeling van de juiste competenties cruciaal. Studenten werken aan een portfolio, waarin de ‘bewijsstukken’ voor hun professionele ontwikkeling staan, zoals reflectieverslagen en interviews met patiënten. “We begonnen met het inrichten van een ‘basic’ portfolio. Van daaruit groeide de behoefte aan een volwaardig systeem om competentieontwikkeling te volgen. Scorion Talent kwam als beste naar voren. Niet eens zozeer vanwege de functionaliteit, maar wat prijs en gebruiksvriendelijkheid betreft – de layout is vergelijkbaar met Outlook.

Flexibel dashboard: overzicht in één blik

In Scorion registreren we alle leer- en ontwikkelactiviteiten van de student. Op een flexibel in te richten dashboard kunnen coaches en mentoren met één blik zien of een student in de bacheloropleiding op schema ligt met de zeven competenties waar we op beoordelen. Het dashboard geeft de ontwikkeling hiervan in eenvoudige kleurtjes van groen tot oranje en rood weer. We nemen van de masterstudenten ook de studieresultaten mee in Scorion. Van daaruit zijn deze data makkelijk te exporteren en in één keer door te geven aan het centrale administratiesysteem. Ik vind dat fantastisch. Niet iedere docent heeft een account nodig. We hebben acht locaties in Nederland en Curaçao, waar studenten co-schappen doen. Via een toegemailde link gaan de docenten daar direct naar het beoordelingsformulier in het portfolio van de student om hun feedback te geven. Dat is erg handig, artsen hebben toch al weinig tijd.”