Handreiking beleid maken voor digitaal toetsen

Steeds meer instellingen zetten digitaal toetsen hoog op de agenda. Het invoeren ervan blijkt echter een complex veranderproces dat het hart van het onderwijs raakt en forse investeringen vraagt. Deze handreiking helpt je om digitaal toetsen met beleid in te voeren.

2 personen luisteren aandachtig

Toenemende behoefte aan beleid voor digitaal toetsen

Uit een inventarisatie van SURFnet in 2015 blijkt dat nog weinig instellingen beleid ontwikkelen voor digitaal toetsen. Er is een toenemende behoefte aan digitaal toetsen, maar instellingen vragen zich af hoe dit eruit zou moeten zien. Er is immers vaak al toetsbeleid en een ict-beleidsplan, moet daar dan nog iets naast komen? Daarom heeft SURFnet met verschillende instellingen de handen ineen geslagen: we hebben vastgesteld hoe beleid voor digitaal toetsen eruit kan zien en hoe het zich verhoudt tot andere beleidsdocumenten. Het resultaat daarvan is deze handreiking (pdf).

Doel: digitaaltoetsbeleid voorbereiden en uitwerken

De handreiking is bedoeld voor medewerkers die de opdracht krijgen om digitaaltoetsbeleid voor te bereiden en uit te werken. Het belicht 5 stappen in de ontwikkeling van digitaaltoetsbeleid. Per stap krijg je concrete hulpvragen en verwijzingen naar meer informatie om het digitaaltoetsbeleid uit te werken.

Stappenplan Digitaaltoetsbeleid schrijven: verkorte versie

Het stappenplan Digitaaltoetsbeleid schrijven (pdf) is een verkorte versie van deze handreiking. Deze verkorte versie is gemakkelijk bij de hand te houden  als je digitaaltoetsbeleid schrijft of als je een gesprek binnen je voert instelling over digitaaltoetsbeleid. De handreiking bevat meer toelichting, achtergrondinformatie en hulpvragen.