Handreiking gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Hoe bereik je een optimale gebruikerservaring van de modulair opgebouwde digitale leeromgeving? Dat is voor veel instellingen een uitdaging. In deze publicatie lees je welke elementen de gebruikerservaring beïnvloeden. Je krijgt handvatten om de gebruikerservaring van je eigen leeromgeving te optimaliseren.

Een document wordt doorgegeven van de ene naar de andere persoon

Een waardevolle gebruikerservaring realiseren

Gebruikerservaring is de totale beleving van een gebruiker van een digitale leeromgeving. Omdat de leeromgeving uit verschillende applicaties bestaat, is dit een uitdaging. Daarbij ligt de oplossing niet alleen in de applicatie(s) zelf, maar ook in de samenwerking tussen de applicaties. In de handreiking lees je hoe we aan de hand van het honingraatmodel van Peter Morville komen tot de voorwaarden voor een waardevolle leeromgeving en de manier waarop een gebruikerservaring tot stand komt.

User interface design en toegankelijkheid van applicaties

De manier waarop de applicatie wordt ingericht, het user interface design, heeft invloed op de gebruikerservaring. De handreiking laat zien dat de manier waarop die applicaties toegankelijk zijn in het applicatielandschap, ook van invloed is op de gebruikerservaring. Bovendien is het honingraatmodel behulpzaam bij het nadenken over het applicatielandschap van de digitale leeromgeving.

Stakeholders

Tot slot bevat de handreiking een overzicht van de verschillende stakeholders in de organisatie die invloed hebben op de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving. Naast een overzicht van wie het zijn, wordt ook duidelijk op welke manier zij invloed hebben.

Voor wie?

Deze notitie is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met de implementatie van de digitale leeromgeving. Denk aan (technisch) projectleiders, technisch/functioneel beheerders, informatiemanagers, informatie-architecten en user interaction designers.