Handreiking: ict inkopen met impact

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat je niet alleen let op de prijs en kwaliteit van de producten of diensten die je inkoopt maar ook op de effecten op milieu, mens en maatschappij. Deze publicatie en de bijbehorende productkaarten helpen je op weg om ict duurzaam in te kopen.

2 personen luisteren aandachtig