Handreiking: Learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens

Wanneer een onderwijsinstelling persoonsgegevens verwerkt, is daarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze handreiking beschrijft op praktische wijze de invloed van de Wbp op learning analytics.

AVG verordening

Learning analytics maakt gebruik van persoonsgegevens

Learning analytics is het verzamelen en analyseren van data uit leeromgevingen om het leerproces van studenten te verbeteren. Deze informatie wordt vervolgens beschikbaar gemaakt voor verschillende stakeholders, zoals de student zelf, de docent of opleidingsmanagement. Daarmee kun je het onderwijs beter begrijpen en verbeteren. Maar bij het verzamelen en analyseren van gegevens worden persoonsgegevens verwerkt: gegevens die direct of indirect iets zeggen over studenten. Hierbij is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Waarop moet je letten bij het gebruik van persoonsgegevens?

In deze handreiking lees je waarop je moet letten als je studentgegevens verzamelt om het onderwijs te verbeteren. Allereerst maken we duidelijk wat persoonsgegevens zijn en wat je ermee mag doen. Vervolgens gaan we in op de eisen waaraan je moet voldoen als je persoonsgegevens wilt verzamelen. We gaan in op de randvoorwaarden bij verwerking en op uw verplichtingen, bijvoorbeeld de informatieplicht en de beveiliging. Verder lees je waarop je moet letten als je gebruikmaakt van de diensten van andere partijen. Ook de eisen aan de gegevensopslag komen aan de orde. De handreiking sluit af met een stappenplan.

Meer informatie