HBOAward: samen maken we praktijkgericht onderzoek toegankelijk

De impact van praktijkgericht onderzoek op de samenleving kan vergroot worden door opgeleverde kennisproducten open access toegankelijk te maken. In het hbo wordt er door allerlei betrokkenen hard gewerkt aan het toegankelijk maken van deze onderzoekresultaten. De meest spraakmakende initiatieven maken vanaf 2017 kans op een HBOAward.

Student presenteert onderzoek op scherm aan klas

HBOAward

In het hbo wordt er door allerlei betrokkenen hard gewerkt aan het toegankelijk maken van onderzoekresultaten: onderzoekers, lectoren, onderzoeksondersteuning, bibliotheken, beleidsmedewerkers en bestuurders. De meest spraakmakende initiatieven maken vanaf 2017 kans op een HBOAward, ter inspiratie voor het hele veld.

Aandacht voor open access-initiatieven

Alle open access-initiatieven in het hbo maken kans op de HBOAward: een taart en publiciteit in de vorm van onder andere een blog en aandacht via verschillende kanalen. Daarnaast wordt er van alle winnaars een overzichtsvideo gemaakt en verspreid. 

Een vakjury bestaande uit Dymph van Outersterp (adviescommissie HBO Kennisinfrastructuur), Welmoed van der Velde (Lector NHL, Vereniging Lectoren), Pieter Moerman (Vereniging Hogescholen) en Tanja Gaustad (Regieorgaan SIA) kiest de maandelijkse winnaar uit de nominaties. 

In de open access week in oktober 2017 wordt uit alle maandelijkse winnaars de HBOAward-winnaar van het jaar gekozen en beloond.

Stuur je nominatie in en inspireer je collega’s

Nominaties voor de HBOAward dien je per per e-mail in. Vermeld hierbij de gegevens van een contactpersoon, een omschrijving van het initiatief, en een motivatie waarom juist dit initiatief open access stimuleert en inspirerend werkt. De HBOAward staat open voor alle betrokkenen bij open access tot praktijkgericht onderzoek, en beperkt zich niet alleen tot onderzoekers en onderzoeksondersteuning. 

Impact praktijkgerichtonderzoek

Praktijkgericht onderzoek en de maatschappelijke impact van hogescholen staat prominent op de agenda van het hbo. De impact van praktijkgericht onderzoek op de samenleving kan vergroot worden door opgeleverde kennisproducten open access toegankelijk te maken. Met het ondertekenen van het Nationaal Plan Open Science op 9 februari 2017 heeft de Vereniging Hogescholen dit bekrachtigd.

Uitgereikte HBOAwards