Help mee met de ontwikkeling van eduID: 1 identiteit voor studenten

Studenten volgen steeds vaker vakken bij andere instellingen. SURF onderzoekt samen met anderen hoe met 1 identiteit deze wensen eenvoudiger te realiseren zijn: project eduID. Bij de ontwikkeling hiervan kunnen we de hulp van jouw instelling goed gebruiken!

Jongen in open bibliotheek achter computer

Studentmobiliteit neemt toe

Studenten willen steeds vaker buiten de eigen instelling studeren. Ze hebben bijvoorbeeld interesses binnen het vakgebied van verschillende opleidingen, ze willen vakgebieden combineren die niet binnen één instelling te vinden zijn of ze willen zich beter profileren op de arbeidsmarkt. Ook bieden onderwijsinstellingen gezamenlijke opleidingen aan, waarbij de student (delen van) de opleiding bij meer dan 1 instelling moeten volgen .

Grenzen aan flexibiliteit maken innovatieve oplossingen noodzakelijk

Om deze flexibiliteit mogelijk te maken, bieden onderwijsinstellingen de studenten meer keuzevrijheid in het samenstellen van hun eigen curriculum, zowel binnen als buiten de eigen onderwijsinstelling. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig. Studenten en instellingen lopen tegen allerlei grenzen aan bij de flexibilisering van het onderwijs. Dit vraagt bij studentmobiliteit, het volgen van onderwijs buiten de eigen onderwijsinstellingen, om andere en innovatieve oplossingen.

Uniek identificeerbaar

Om studentmobiliteit te faciliteren moeten studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. Zo weten verschillende instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben en kunnen bijvoorbeeld behaalde studieresultaten worden uitgewisseld. Dit vraagt om technische randvoorwaarden, maar vooral ook om bestuurlijke afspraken en wettelijke kadering.

Onderzoek naar vraagstukken over studentmobiliteit

SURF denkt met instellingen en andere stakeholders mee over het organiseren van studentmobiliteit en over de drempels die daarbij een rol spelen. Samen met de hoger onderwijsinstellingen onderzocht SURF de vraagstukken over studentmobiliteit op onderwijsinhoudelijk, onderwijslogistiek en technisch vlak.

Project eduID: voor het hele onderwijs

Als vervolg op dit onderzoek werkt SURF nu het concept eduID uit. Een eduID kan door iedereen gebruikt worden die direct en indirect met het onderwijs te maken heeft. Op dit moment richt SURF zich op de doelgroepen MBOs en hoger onderwijs. In de toekomst zou het concept eudID breder dan deze doelgroep gebruikt kunnen worden.

eduID-concept ondersteunt een leven lang ontwikkelen en samenwerken

Het eduID kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitwisseling van informatie over de student of behaalde resultaten tussen de onderwijsinstellingen, maar ook voor authenticatie en autorisatie van de student tot het applicatielandschap bij meerdere instellingen. Het eduID kan direct voorafgaand aan de inschrijving, tijdens de studie maar ook na het afstuderen gebruikt worden. Kortom: eduID ondersteunt een leven lang ontwikkelen, en daarbij samenwerken.

Uitgangspunten

SURF hanteert bij het uitwerken van het eduID de volgende uitgangspunten:

  • Een eduID is van een natuurlijk persoon en iedereen kan zelf een eduID aanmaken.
  • Een eduID start als een (zelf aangemaakte) basis-identiteit die in betrouwbaarheid verhoogd en verrijkt kan worden via bronnen die daartoe gerechtigd zijn.
  • Een gebruiker heeft slechts 1 (hoogwaardig) geverifieerde eduID.
  • De gebruiker heeft controle over en inzicht in het gebruik van zijn eduID, zodat duidelijk is welke identiteit en attributen zijn of zullen worden vrijgegeven.
  • Een eduID kan een leven lang gebruikt worden in het domein van het Nederlandse onderwijs.
  • Een eduID kan worden gebruikt voor authenticatie en autorisatie.
  • Om domein- en grensoverschrijdend gebruik van een eduID mogelijk maken, kan een relatie worden gelegd met andere (inter)nationale eduID’s.

Gezocht: instellingen die willen helpen bij ontwikkeling eduID

De basisgedachten van eduID-concept staan in de steigers. Om deze verder uit te werken zoeken we onderwijsinstellingen die hierbij mee willen denken, of die de eerste stappen in de ontwikkeling van het eduID willen helpen beproeven. Bijvoorbeeld door actief te deel te nemen met praktijkvraagstukken waar een eduID bij zou kunnen helpen. Heb je hierin interesse, neem contact op met Peter Clijsters via peter.clijsters@surfnet.nl.  

Nieuwsbrief eduID

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het vlak van eduID? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt deze maximaal 4 keer per jaar.