Over het thema

Het thema van De HO-link conferentie 2017 was Connect! Hierin stond de mens achter de onderwijsondersteuning centraal. De samenwerking tussen mensen binnen onderwijsondersteuning en hun ketenpartners is belangrijk in een veranderende digitale omgeving. Samen werken aan onderwijs van morgen begint daarom vandaag.

Samenwerken aan één doel

Onderwijsondersteuning is een breed begrip waar verschillende functies en rollen onder vallen op het gebied van onderwijsbeleid,- ICT, -administratie en -logistiek. Wij werken allen samen aan één gezamenlijk doel; de studieloopbaan van studenten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Vanzelfsprekend willen wij goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen in het onderwijsveld en het toepassen van nieuwe technologieën, zoals cloud, architectuur en mobility.

Samenwerken en buiten je eigen kaders denken

Meebewegen met nieuwe ontwikkelingen betekent dat processen voor het aanbieden en uitvoeren van onderwijs sneller, flexibeler, internationaler en bovenal veilig en betrouwbaar moeten zijn. Hiervoor zijn professionals nodig, die vandaag al bezig zijn met het onderwijs van de toekomst. Van de mens vraagt dit om samen te werken en buiten je eigen kaders te denken.

 

 

Laatste wijziging op 19 jun 2017