SURF, Studielink en DUO organiseren De HO-link conferentie

De HO-link conferentie is dé plek waar de nieuwste (beleids)ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijs, studentenadministratie, onderwijslogistiek en Studielink worden gepresenteerd en besproken. Het is de ontmoetingsplek voor instellingen en leveranciers op het gebied van ICT-diensten.

Organisatie

Afgelopen jaar hebben meer dan 600 bezoekers de HO-link conferentie bezocht. De HO-link conferentie wordt georganiseerd door SURF, Studielink en DUO en vindt jaarlijks plaats in NH Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Het programma wordt elk jaar samengesteld door de programmacommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van instellingen die samen met SURF, DUO en Studielink het programma samenstellen.. De HO-link conferentie werkt ook samen met partners, zij kunnen zich presenteren op de leveranciersmarkt en kunnen zich inschrijven om presentaties te geven die aansluiten bij het thema van het jaar.

Doelgroep

Tot de doelgroepen van de HO-link conferentie behoren: Hoofden en medewerkers studentenadministraties (inschrijving, roostering, studievoortgang, stages), beleidsmedewerkers, systeem- en functioneel beheerders, informatiemanagers, studielinkcoördinatoren, SIS-leveranciers, directeuren ICT en ICT-managers, CIO’s, Uitvoeringsorganisaties/OCW, International officers, marketingmedewerkers/managers (afhankelijk van CRM-sessies), financieel medewerkers/managers (afhankelijk van programma), ICT&O medewerkers, hoofden onderzoeksbureaus, onderwijs- en opleidingsdirecteuren.

Laatste wijziging op 12 mei 2017