Hoe organiseer je onderwijsinnovatie met ict?

Onderwijsvernieuwers die docenten willen helpen met het tot stand brengen van onderwijsinnovatie met ict vinden hier inspiratie en keuzehulp om dit te organiseren. Bij een aantal hogeronderwijsinstellingen is onderzocht hoe zij docenten in staat stellen hun onderwijs te vernieuwen.

student met VR-bril

Op basis hiervan zijn aandachtspunten en keuzes gedestilleerd die jou helpen met het tot stand brengen van onderwijsinnovatie met ict.

Voor onderwijsvernieuwers

Het organiseren van onderwijsinnovatie met behulp van ict is zo nieuw, dat niemand de wijsheid in pacht heeft. Innovatie is weerbarstig en vaak in tegenspraak met 'werken in de lijn'. Als onderwijsvernieuwer heb je niet overal invloed op en het is goed om je daarvan bewust te zijn. Het mag duidelijk zijn dat hét ideale organisatieconcept voor onderwijsinnovatie met ict niet bestaat. De beste manier om deze materie tot leven te wekken, is door er zelf mee aan de slag te gaan.

Aandachtspunten en keuzes met verstrekkende gevolgen

Onderwijsinstellingen komen voor keuzes met verregaande gevolgen te staan als ze serieus aan het werk willen met het organiseren van onderwijsinnovatie met ict. De meest cruciale aandachtspunten en keuzes lichten we toe. Alle overwegingen komen voort uit interviews met een aantal hogeronderwijsinstellingen. Welke keuze je het beste kunt maken, is hier niet te vinden, maar wel de motivatie achter de keuzes die de voorlopers hebben gemaakt.

Aan de slag met onderwijsinnovatie met ict

Op deze pagina’s vind je inspiratie en hulp om keuzes te maken als het gaat om organiseren van onderwijsinnovatie met ict. Een bron voor informatie is ook het Kennisdossier online en blended learning van SURF. Kennis over het ondersteunen van docenten kunnen instellingen ook delen binnen de special interest group (SIG) Blended Learning; deze SIG heeft een speciale werkgroep over dit onderwerp ingesteld.

Meer informatie

Bekijk de praktijkvoorbeelden van 5 instellingen als je meer in detail wilt weten hoe de geïnterviewde instellingen onderwijsinnovatie met ict organiseren. Je kunt ook alles nalezen in de ‘Keuze hulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ict'.