HOSA Businessplatforms

De Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA) gebruikt een basisplaat om te schetsen hoe sectorvoorzieningen van de toekomst samenhangen. De plaat wordt in de domeinarchitecturen toegepast en verder geconcretiseerd. De basisplaat maakt gebruik van het concept van businessplatforms, online marktplaatsen die samenwerking en interactie faciliteren.

mannen met laptop

Download de basisplaat businessplatforms (pdf)

De basisplaat kan worden gezien als de basis van de applicatiearchitectuur van HOSA. Door dezelfde basisplaat als onderlegger te gebruiken, geeft HOSA overzicht en een gezamenlijk vertrekpunt voor de discussies tussen de vele stakeholders. Daarnaast geeft deze basisplaat het fundament om diverse initiatieven op een samenhangende wijze weer te geven.

Concept van business platforms

De ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek vragen in toenemende mate om uitwisseling tussen verschillende partijen, zoals studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven, overheden en burgers. Het gaat dan om uitwisseling van bijvoorbeeld data en voorzieningen. Voor het opstellen van de applicatiearchitectuur voor de sectorvoorzieningen maakt de HOSA daarom gebruik van het concept van businessplatforms om invulling te geven aan de basisplaat. De HOSA gebruikt dit concept omdat het inzicht geeft in zogenaamde online marktplaatsen. Deze zien we door toenemende samenwerking in de sector op diverse plekken ontstaan. Ze faciliteren interactie en samenwerking, brengen vraag en aanbod bij elkaar en sturen op gezamenlijke waarden en normen.

Meer over de HOSA