Project SURFnet8

We werkten binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Dit nieuwe netwerk zorgt niet alleen voor een hoge betrouwbaarheid en continuïteit, maar ook voor veel flexibiliteit voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en diensten.

Close-up netwerkkabels

Implementatie servicelaag SURFnet8

Het fundament van het SURF-netwerk is gelegd: de optische laag. De afgelopen jaren migreerden we ook de servicelaag. Deze levert de diensten aan de aangesloten instellingen op het netwerk. Hoe zag het implementatietraject eruit?

Hogere stabiliteit en snellere afhandeling van dienstaanvragen

Het vervangen van de SURFnet7 apparatuur is noodzakelijk vanwege veroudering van de apparatuur. Maar daarnaast biedt het ook mogelijkheden om te innoveren en de functionaliteit van het netwerk te verbeteren. Het huidige statisch gerouteerde netwerk wordt vervangen door een volledig dynamisch netwerk. Dit zorgt voor een hogere stabiliteit van het netwerk en minder overlast bij onderhoudswerkzaamheden. Ook zetten we in op automatisering.

Met SURFnet8 vindt er geen handmatige configuratie meer plaats, en zijn we in staat om flexibeler en sneller om te gaan met nieuwe dienstaanvragen van instellingen.

Planning migratietraject servicelaag

In augustus 2018 startten we met de vervanging van de corerouters op onze twee hoofdlocaties in Amsterdam. Dit was de eerste stap in de transitie naar de nieuwe SURFnet8-servicelaag. Inmiddels is alle apparatuur vervangen en is ook de service-laag van SURFnet8 gereed.

De planning voor de servicelaag was als volgt:

  • Q1/Q2 2019: bouw van het SURFnet8 corenetwerk (39 locaties)
  • Q2 2019: start migratie IP-diensten van SURFnet7 naar SURFnet8
  • Q2 2019: bouw SURFnet8 NetherLight-platform op onze hoofdlocaties in Amsterdam
  • Q2/Q3 2019: bouw van het SURFnet8-metronetwerk (20 locaties)
  • Q3 2019: migratie NetherLight
  • Q3 2019: start migratie SURFlichtpaden van SURFnet7 naar SURFnet8
  • Q4 2019: start migratie accessnetwerk (220 locaties)
  • eind 2020: migratie SURFnet8 voltooid

Core-, metro- en accesslocaties: wat is het verschil? 

Het corenetwerk is een netwerk tussen corelocaties, die je kunt zien als de knooppunten in een netwerk van snelwegen, de basis van het netwerk. Op deze locaties koppelen we de apparatuur direct op de optische laag van SURFnet8. De corelocaties hebben een directe koppeling met het DWDM-netwerk: het netwerk met de grootste capaciteit.

Het metronetwerk is een extensie van het corenetwerk. Het corenetwerk biedt hoge bandbreedtes die op basis van CWDM-technologie naar de metrolocaties worden getransporteerd. Het metronetwerk kun je vergelijken met N-wegen: kleinere aftakkingen van het basisnetwerk. 

Het accessnetwerk beslaat het grootste deel van het netwerk, circa 80% van alle locaties. Het accessnetwerk is opgebouwd uit halve ringen die aan 2 zijden op een metro- of corelocatie uitkomen. Je kunt dit zien als de hoofdwegen in een stad die naar de snelwegen of N-wegen toe leiden.  

Meer informatie